ZIELSOORZAKEN VAN ZIEKTE

  • 0

ZIELSOORZAKEN VAN ZIEKTE

Categorie :Literatuur

Auteur : Björn Eybl

Vertaling: Karin van Baelen

ISBN: 9789090307268

Kostprijs: €56

Zielsoorzaken van ziekte” is een naslagwerk voor therapeuten en patiënten naar de 5 biologische natuurwetten, ontdekt door Dr. med. Mag. theol. Rycke Geerd Hamer.

Iedere ziekte (Zinvol Biologisch Speciaalprogramma), los van vergiftiging of ongeluk, ontstaat ten gevolge van een conflictschok (trauma) en is vanuit biologisch perspectief een zinvol proces, bedoeld om ons te helpen overleven in de gegeven biologische situatie.

De magistrale kennis en inzichten die dr. Hamer ons aanreikt zijn in alle opzichten baanbrekend, vooral ook omdat zij op voorspelbare wijze de oorzaak onder ziekte en het ziekteverloop laten zien, en daarmee de specifieke sleutel tot heling aanreiken.

Het eerste deel van dit boek geeft een algemeen overzicht van Hamer’s 5 Biologische Natuurwetten (5BN).

In het tweede deel worden de meest voorkomende ziektebeelden beschreven en verklaard.

Dit lijvige naslagwerk is geordend naar de organen en beschrijft oorzaken, verloop, betekenis en daarmee therapeutische mogelijkheden van de meest voorkomende ziektebeelden.

De kennis is royaal onderbouwd met meer dan 300 reële casussen!


Geef commentaar

Blijf op de hoogte!