worlds within our world werelden binnenin de onze

  • 0

worlds within our world werelden binnenin de onze

Categorie :Pennenstreken

I am being shown vast worlds within our world.

Little examples I see in my mind’s eye.

I am being shown a vision of many trees with their deep root systems, they are all interconnected by fungus and the earth that they are anchored in. Anchored in mother Earth.

In the skies above there are endless changes, clouds form and dissipate, Air currents swirl, storms form moving across the earth and then fade away, warmer air and cooler air swirling and exchanging places. Water becomes vapor, becomes ice, becomes liquid flowing on and below ground, becomes ice. Anchored on Mother Earth.

So many creatures claim the skies as part of their world, birds, flying mammals, and the plant kingdom as well as the insect Kingdom have members that use the sky to disperse and travel. They live on the ground, under the ground, up in the trees, and fly in the air. Anchored on Mother Earth.

The vast world under the ocean under the waters of the world. Under the water you are in a totally different environment, foreign to humans who are used to breathing and moving around in air. Water, liquid thicker than air, full of creatures that float swim live on the bottom this is their world, this is the mother earth that they know. They are of very different body types, perfectly adapted to moving and floating in liquid. Anchored on mother earth.

Even on the ground as we look much more closely, from the insects point of view, we are shown a whole different world. From our point of view very small and easily overlooked due mostly as deemed unimportant. But from an insect’s point of view, This is a huge world of its own. Anchored on Mother earth.

As we can allow our perceptions to expand, we are shown great worlds, vast worlds that we were previously not even aware of.

In these revelations, we are invited into great new insights, that we are connected and part of all things, there is endless invitations to rediscover our inner child, that Sacred child that is in direct communication with Source. There is magic to be discovered.

As we choose to see through our inner divine child’s eyes, we are able to remember knowing how we are part of all things and all things are part of us. We are shown that our original essence is unconditional love. This unconditional love is a powerful force, unlimited, gentle, non-judging, expanding, and unifying.

As we open to, and explore this endlessly unfolding journey, this amazing adventure, Full of limitless discoveries, insights, beautiful a-ha moments, we build a foundation where are our authentic selves can take root and bloom.

June 8, 2021

Mary Jones

werelden binnenin de onze

vertaling door Greet Brouckaert & Marnik Moenaert

Ik zie beelden van uitgestrekte werelden binnenin de onze.

Een voorbeeld van wat ik zoal in mijn geestesoog zie, is het volgende: …

Een visioen van heel veel bomen, met diepe wortels. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden door schimmeldraden en door de bodem waarin ze groeien. Verbonden met Moeder Aarde.

De lucht daarboven is eeuwig in beweging, wolken worden gevormd en lossen terug op. Stormen worden gevormd en razen over de Aarde, waarna ze terug wegebben. Warme en koude lucht dansen rond elkaar en wisselen van plaats. Water wordt damp, damp bevriest tot ijs, en ijs smelt tot water dat terug over en onder de grond stroomt. Verbonden met Moeder Aarde.

Zoveel levende wezens die het luchtruim opeisen als deel van hun wereld. Vogels, vliegende zoogdieren. Ook planten en insecten maken gebruik van de lucht om zich te verspreiden en te verplaatsen. Ze leven hoog in de bomen, bewegen door de lucht, om daarna terug op de grond of zelfs in de bodem neer te dalen. Verbonden met Moeder Aarde.

De uitgestrekte onderwaterwereld in de oceanen… Onder water bevindt zich een volledig andere leefomgeving, waar we als lucht-ademende mens minder vertrouwd mee zijn. Vloeibaar water is denser dan lucht, en vormt de thuisbasis van een overvloed aan levende wezens die erin rondzweven, zwemmen en over de bodem dwalen. Dit is Moeder Aarde zoals zíj die kennen. Hun lichaamsvormen zijn heel anders dan de onze, perfect aangepast aan het bewegen en zweven in water. Verbonden met Moeder Aarde.

Zelfs onder onze voeten, op de grond, is een gans andere wereld te ontdekken, wanneer we de moeite nemen om even dichterbij te kijken, vanuit het perspectief van de insecten. Als mens lijkt die wereld onbelangrijk, heel klein, en we kijken er gemakkelijk overheen. Maar voor een insect is dit een gigantische wereld op zich. Verbonden met Moeder Aarde.

Wanneer we bereid zijn om op een andere manier naar alles om ons heen te kijken, dan krijgen we de kans om fascinerende, nieuwe werelden te ontdekken. Werelden waar we ons voorheen misschien niet eens bewust van waren.

Op die manier worden we uitgenodigd om tot nieuwe inzichten te komen, en een diepgaand gevoel van verbondenheid te ervaren met alles wat is. Oneindig zijn de mogelijkheden om ons innerlijk kind te herontdekken, dat Goddelijke kind dat in rechtstreekse verbinding staat met de Bron. Er is zoveel magie te ontdekken!

Wanneer we er voor kiezen om door de ogen van ons innerlijke Goddelijke kind te kijken, dan kunnen we ons herinneren hoe we deel uitmaken van Alles en hoe Alles deel uitmaakt van ons. Dan wordt ons getoond dat onze essentie onvoorwaardelijke liefde is. Deze onvoorwaardelijke liefde is een onvoorstelbare kracht, oneindig, zacht, niet-oordelend, en verenigend.

Wanneer we ons openstellen voor deze steeds verder ontplooiende reis, en haar ten volle verkennen – een ongelofelijk avontuur, vol grenzeloze ontdekkingen, inzichten en wonderlijke aha-momenten – dan bouwen we een basis  waarin ons authentieke Zelf kan wortelen en tot bloei kan komen…  


Geef commentaar

Blijf op de hoogte!