winter In & LENTE uit… bezinnen in de natuur

  • 0

winter In & LENTE uit… bezinnen in de natuur

Categorie :Anders, waarom?,Blog

Beste allemaal

De seizoenen geven een heel natuurlijk ritme aan ons leven en samenleven. In elk seizoen verandert de lengte van de dagen, wijzigt het klimaat en vertoont elk seizoen een eigen karakter: de lente doet ons denken aan nieuw leven én toekomst, de zomer is een tijd van warmte en ontspanning… de herfst daarentegen aan sterven en verdriet, de winter is kil en stil…

Ieder seizoen kent een cyclus van opbouwen en loslaten… met de winter die stilaan de deuren naar de lente opent, krijgen we kansen aangeboden… het innerlijke werk van de winter mag zichtbaar worden gemaakt nu de Lente heel zacht haar intrede doet… niks overhaast! Ieder wandelt zijn of haar unieke pad, de ene al wat steviger dan de ander.

Een einde zet de deur open voor een nieuw begin… een nieuwe job, een nieuwe relatie, een verhuis in de planning, meer vreugde ervaren, groots vertrouwen stralen… Ook de natuur wil ons haar verhaal vertellen want tijdens haar winterslaap heeft ook zij haar innerlijke werk verricht. Met iedere zonnestraal richt ze haar innerlijke werk naar buiten… lammetjes huppelen de weide in, krokussen brengen hun eerste kleur in de natuur, vogels zingen hun lied vrolijk… Horen, Voelen, Zien naar dieren of naar planten, mineralen… allemaal brengen ze spirituele en magische lessen als sleutel tot zelfkennis en bewustzijnsverruiming.

De natuur heeft altijd al een belangrijke plaats ingenomen in mijn leven. Elke keer voel ik mij gegrepen door een diepe bewondering voor het wonder van de natuur, voor haar enorme diversiteit en vooral voor wat ze mij vertelt over mijn eigen leven op het moment van een dergelijke ontmoeting. Voor mij bestaat er geen twijfel over dat de natuur tot ons spreekt, mits we maar luisteren.

Elk dier heeft een verhaal te vertellen. Elke bloeiende bloem herinnert ons eraan dat wij ons kunnen en moeten ontplooien, en elke boom fluistert ons met zijn ruisende blaadjes de geheimen van het leven in het oor. Tegenwoordig bestaat er in brede kring een tendens om “ terug naar de natuur” te willen. Velen verlangen ernaar “ het contact met de aarde te herstellen”. De waarheid is dat het contact nooit verbroken is geweest. De aarde en de mensen blijven eeuwig onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alles wat wij doen heeft gevolgen voor de aarde en alles wat er met en op haar gebeurt heeft gevolgen voor ons.

Ik voel me een deel van de natuur. Als deel ervan acht ik het mijn verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk af te weten van de omgeving waarin ik leef. Hoe beter ik alles om mij heen begrijp, hoe beter ik mezelf begrijp. Daarom streef ik ernaar mijn omgeving en alle leven daarin; zowel menselijk als dierlijk … de volledige natuur zo goed mogelijk te begrijpen.

Willen we echt productief en creatief bezig zijn in onze wereld, dan zullen we haar taal moeten leren beheersen… de taal van het dierenrijk; het plantenrijk; het rijk der gesteente en mineralen. De wereld kent vele mythen over een magische periode en plaats in het verleden, toen er geen grenzen tussen mens en natuur bestonden.

Zou het niet fantastisch zijn als we hun geheim leerden kennen?

De natuur houdt ons aldus vermogens voor ogen die ook wij bij onszelf tot ontwikkeling zouden kunnen brengen. Om van de natuur te leren dienen we eerst met hen te leren communiceren.

Wanneer we met de natuur leren communiceren, en leren luisteren, zien, voelen, ervaren we het fenomeen van onze eigen menselijke essentie op directe wijze en worden ons bewust van onze eigen krachten en mogelijkheden… de natuur is niet langer onderschikt aan de mens. De natuur wordt onze leraar, onze vriend, onze gezel op onze levensweg. Ze laat ons zien dat het leven waarlijk Goddelijk is. Ze geeft ons onze kinderlijke verwondering over de wereld terug en wekken opnieuw ons verloren gegane geloof in magie, dromen en onbegrensde mogelijkheden.

Heb je zin om deel te nemen in groep of individueel? een wandeling aan zee of in het bos? Wil je opnieuw leren communiceren met de natuur? Zit je met vragen en je kan je niet direct een oplossing voor ogen maken? Laat de natuur je helpen… begin een relatie met de natuur én met jezelf!

Laat je onderweg verrassen en je zal zien dat het wonder van jouw innerlijk natuur zich openbaart door de uiterlijke connectie met de natuur.

Blessed Spring!

Annick Verbeke

centrum ABC

www.awareness-selfhealing.com

We gaan de natuur in vanaf april…

Welkom!

We can all live a Life of service,
Service is Universal…


Geef commentaar

Blijf op de hoogte!