Wat over onze innerlijke kracht:

  • 0

Wat over onze innerlijke kracht:

Categorie :Blog,Slider

Velen van ons kennen deze quote van Jiddu Krishnamurti:

  “Het is géén teken van gezondheid om aangepast te zijn aan een grondig zieke maatschappij.”


Vandaar kunnen we ons de vraag stellen, wat is gezondheid en wat is ziekte?

Steeds meer mensen zien dat die oude maatschappij ongezond is en was.
Bezien vanuit de Bio-Logische Natuurwetten (ook wel de “nieuwe geneeskunde” genoemd), is gezondheid en ziekte juist het omgekeerde van wat ons is verteld en wat de meeste mensen tot nu toe geloven.


Gezondheid is niet het idee dat we als individu van alles moeten “doen”.
Allerlei naar buiten, extern gerichte (manische) acties. “Werken” noemen ze dat.
Steeds maar weer meer, meer en meer.
Daardoor raken de natuur, de mens zelf en de samenleving als geheel, uit balans.


Gezondheid is wel het in evenwicht zijn en blijven van de potentie, de innerlijke balans, kracht en energie die wij van binnen hebben.
Gezond en potentie is, alles wat mogelijk en noodzakelijk is om gebalanceerd te kunnen omgaan als menselijk organisme, zowel individueel en samen als groep, met alles wat zich voordoet in de samenleving om ons heen.


Die gezondheid, die innerlijke balans in het lichaam, de geest en de ziel, noemen we potentie.
Dat is een creatieve en scheppende kracht in ons allemaal.
Die levenskracht ervaren wij in ons, vooral wanneer wij in rust, vrede en stilte zijn.

Oftewel vanuit gezondheid wordt bedoeld met potentie: de capaciteit om te kunnen reageren, reflecteren en responderen. Deze balans wordt ook wel de “homeostase” genoemd.


Vroeger spraken we van een potentaat, degene die de potentie (innerlijke kracht) vasthield.
Dat was vroeger een ‘vorst’ (of een monarch) van een land.
Wanneer jij zelf als Mens, in jouw eigen innerlijke potentie en kracht staat, dan hoef jij die kracht niet meer uit handen te geven. Dan wordt die jou niet ontnomen. Dat is gezondheid.

Het herstellen (zoals in het “Restoration Plan”) is hard werken om onze levenskracht, onze LifeForce, oftewel onze potentie weer terug in balans te brengen.
Dat terug weer herstellen, vraagt ook kracht, inspanning en energie. Wij brengen die terug in ons.
Dit proces van herstellen is hard werken, innerlijk gericht. Het brengt met zich mee wat aanvoelt als een ‘ongemak’, een on-gemak is vertaald in het Engels een un-ease, oftewel een dis-ease (ziekte).
Dat ‘herstellen’ met een ongemak, wordt bijna misleidend een ziekte (in de maatschappij) genoemd.


In de fase vóór het herstellen, wordt onze kracht gebruikt (mis-bruikt) om te reageren en responderen op wat zich voordoet. Waardoor wij onze potentie, onze hulpbronnen en innerlijke kracht uit handen geven en verliezen. Dat is die echte, zieke maatschappij, die van het ‘lijdzaam’ volgen tot het te laat is.

Wanneer we ons nu als vrije Mens van binnen naar buiten moeten richten, hebben wij alle hulpbronnen en kracht van binnenuit zelf nodig. Die staan tot onze eigen beschikking.

Het antwoord op alles is altijd Liefde. Dat ben Jij.

Namens Centrum ABC, Gent

Gerald Westhoff

www.nondualbiodynamics.com / © Gerald Westhoff 2021


Geef commentaar

Blijf op de hoogte!