Wat over onafhankelijk zijn:

  • 0

Wat over onafhankelijk zijn:

Categorie :Blog,Slider

Wij zijn moedige Mensen,… Jij bent een moedig Mens…!!!
Het is eigenlijk wel vreemd, om dat tegen elkaar te zeggen.
In deze tijden is het nu belangrijk, dat wij die moedigheid in onszelf en ook bij elkaar echt erke
nnen.


Jij ben een héél moedig Mens, dat betekent ook dat jij Zelf-Vertrouwen hebt. Dat Zelf-Vertrouwen is een eerste grote stap van spirituele groei, die nodig is voor jouw onafhankelijkheid. Om totaal in jouw kracht te gaan staan.

Wij zijn er aan gewend geraakt als kind om afhankelijk te zijn van je ouders, je leerkrachten, je werkgever en vaak is er daarna ook een medeafhankelijk-heid in onze relaties – zoals in het woord co-dependency.

Wanneer er een afhankelijkheid van iemand is, dan komt daar vaak op een gegeven moment een gevoel van frustratie bij.

Iemand afhankelijk van je maken, van jou afhankelijk laten zijn en afhankelijk van jou houden is controle. Is diefstal. Iemand bewust toestaan zich afhankelijk van jou te laten zijn en te blijven, dat heeft te maken met macht en de kracht uit handen geven of de kracht wordt je dan zelfs ontnomen. Dat is stelen.


Het is bijna een soort van slavernij, van paupers (armen).
Afhankelijkheid is beknellend en veroorzaakt pijn, het is niet liefdevol. Liefdevol zijn is de ander verrijken.


Daarom is het heel belangrijk dat we ieder zelf, onze eigen onafhankelijkheid terug nemen en ook die altijd aan een ander terug geven, wanneer die (mede-)afhankelijk van jou is. Ook dat we samen gaan leren elkaar daarin te steunen, om samen in eigen on-afhankelijkheid terug te komen en te zijn. Daarin zit kracht. Samen zijn we sterker.

Naast die eerder genoemde moedigheid is er ook Zelf-Vertrouwen nodig om onafhankelijk te zijn.
Onvoorwaardelijk zelfvertrouwen is iets waar de meesten van ons niet de tijd nemen om over na te denken. Wanneer er onvoorwaardelijk zelfvertrouwen is, dan heb jij geen behoefte, geen wens of verwachting meer, om afhankelijk van iets of iemand buiten jou te zijn. Het antwoord zit in jou.


Wanneer je niet meer jouw vertrouwen aan iets of iemand buiten jouzelf weg-geeft, oftewel wanneer jij een vol-ledig innerlijk vertrouwen hebt, dan ben je ook niet meer afhankelijk !!
Dan kun jij verantwoordelijk zijn, voor jouzelf èn voor een ander, zonder iets terug te verwachten.
Verantwoordelijk zijn, betekent niets anders dan het kunnen antwoorden op alles wat zich voordoet.


En, het antwoord op alles is altijd Liefde. Dat ben Jij.

Namens centrum ABC, Gent

Gerald Westhoff

www.nondualbiodynamics.com / © Gerald Westhoff 2021


Geef commentaar

Blijf op de hoogte!