Wat over grenzen en zelf:

  • 0

Wat over grenzen en zelf:

Categorie :Blog,Slider

“Als je jezelf een Indiër of een Moslim of een Christen, een Fransoos, Nederlander of een Europeaan noemt, of wat dan ook…, dan ben je gewelddadig.
Zie jij in waarom het gewelddadig is?


Omdat alles waar jij een naam aan geeft, een etiket of label op plakt, jij jezelf scheidt van de rest van de mensheid.

Wanneer jij jezelf scheidt door geloof, door nationaliteit, door traditie, door cultuur of overtuiging, dan kweekt het geweld.

Dus iemand die geweld wil begrijpen, behoort tot geen enkel land, tot geen enkele religie, geen enkele politieke partij of partijstelsel; die houdt zich bezig met het volledig begrijpen van de mensheid.”

Deze innerlijke bewustwording is dankzij de filosoof Jiddhu Krishnamurti.

J. Krishnamurti

Nationalisme met de bijbehorende rampzalige vaderlandsliefde, is eigenlijk een veredelde vorm van tribalisme.
In een kleine, of in een heel grote stam is er een gevoel van saamhorigheid omdat men dezelfde taal, hetzelfde bijgeloof, hetzelfde soort politieke en religieuze systeem heeft.

En men voelt zich daarom veilig, beschermd, gelukkig, gerustgesteld. Voor die veiligheid, die geruststelling zijn we bereid anderen te doden die hetzelfde verlangen hebben om veilig en beschermd te zijn, om ergens bij te horen. Dat afschuwelijke verlangen om zich met een groep, met een vlag, met een religieus ritueel, enzovoort, te identificeren, geeft ons het gevoel dat we wortels hebben, dat we geen dakloze zwervers zijn.

Hoe gaan we om met het geweld van andere mensen?
Bijvoorbeeld, jouw buurman is gewelddadig. Hoe zal je dat aanpakken? Keer je hem de andere wang toe? Dat vindt hij prachtig. Wat zal je doen? Zou jij je die vraag nog stellen als jij werkelijk geweldloos bent? Als er geen enkel spoor meer van geweld in jou aanwezig is?

Luister goed naar deze vraag en stel die nogmaals in jezelf.
Hoe gaan we om met het geweld van andere mensen?
Als er in je hart, in je geest geen enkele vorm van geweld zou zijn, geen haat, geen verbittering, geen gevoel van vervulling, geen wens om vrij te zijn, helemaal geen geweld, zou je dan nog de vraag stellen hoe je met je buurman moet omgaan die gewelddadig is?
Misschien noemen anderen het wel gewelddadig wat jij doet, maar jij bènt dat niet.


Op het moment dat je buurman gewelddadig handelt zal jij weten hoe je op die situatie moet reageren. Maar iemand anders die toekijkt zou kunnen zeggen: ‘Jij bent ook gewelddadig.’.
Jij weet echter dat je dat niet bènt.
Dus het gaat erom dat je zelf volledig zonder geweld bent – dan maakt het niet uit hoe een ander je noemt.

Het antwoord op alles is altijd Liefde. Dat ben Jij.

Namens Centrum ABC, Gent

Gerald Westhoff

www.nondualbiodynamics.com / © Gerald Westhoff 2021


Geef commentaar

Blijf op de hoogte!