Visie en Missie

Visie

De bemanning van de Ark voor Bewustzijn en Creatie wil de boodschap van eenheid en creatie brengen, en dit onder de vorm van energetisch & artistiek werk.

In ons centrum is onze overtuiging dat iedereen gelijk is in body, mind & soul.

In onze benadering krijgen de gasten van de Ark steeds de volle 100% attentie en intentie. We helpen jou om op de meest efficiënte manier in beweging komen. Dit in een respect- en liefdevolle verbondenheid met elkaar.

Heb jij een probleem of onduidelijkheid, die jou afremt in jouw zijn, dan brengen wij voor jou duidelijkheid in jouw verhaal, op de meest efficiënt mogelijke manier.

Door ons uitgebreid aanbod gaande van 1 op 1 coaching tot en met body– & soul-werk kunnen wij jouw ondersteunen om terug in jouw kracht te staan en jouw energie terug te doen voelen.

Bewustzijn en Creativiteit gaan hand in hand. Daarom hebben we ervoor gekozen om jou als gast in onze Ark te ontvangen, een energetisch huis in beweging. Dit in een energetisch ondersteunende artistieke omgeving, waar ook tal van Bewustzijn Workshops en Artistieke Opleidingen georganiseerd worden voor het grotere publiek.

Toeval dat ons initieel logo de “Flower of Life” is? Deze bloem symboliseert de cyclus van Creatie en herinnert ons aan de Eenheid van alles: “We zijn allemaal gebouwd vanuit dezelfde blauwprint.”

De overgang van de paarse (transmutatie*) naar de groene (groei , vernieuwing, wedergeboorte) kleur omringd door goudgeel (versterkend, hart van goud), duidt dus op ons groeiproces van binnen naar buiten doorheen verbondenheid met ons hart en dat van anderen. 

(*): de ombuiging van angst in liefde, mededogen kennen en verbondenheid met je eigen hart voelen, jezelf genade kunnen schenken

En daar energie constant in beweging is, hebben we onderweg ons logo van vorm veranderd.

Het vernieuwde logo van de hand van Dennis Baptist (alias Kitbogha) bevat de kleuren van onze voornaamste chakra’s die samen komen in centrale witte spiegelplaats voor onszelf. Een plaats die ons uitnodigt om te leven d.m.v. verbondenheid, harmonie, bescherming & schepping. En dat is wat wij in ons centrum voor energetisch & artistiek werk nastreven, zowel op vlak van body, mind & soul.

Missie

Centrum ABC is ervan overtuigd dat onze toekomst ligt bij onze kinderen.

Als wij onze wereld willen veranderen, dan zal dit voor ons van nut zijn om onze jongere generaties te vatten. Alles start namelijk met onze eigen ecologie als persoon: “Wie ben ik, wat heb ik nodig, wat is er nodig?”. Dit zijn vragen waar wij ons in de huidige maatschappij niet mee bezig houden, daar we te sterk bezig zijn met het leven voor de goedkeuring van anderen.

“Iedereen is uit dezelfde klei getrokken, alleen anders gebakken”

Wij hebben geen droom, de droom heeft ons, wij willen de mensheid bewustmaken dat zij zichzelf “terug” kunnen vinden door de juiste manier van acceptatie en daarbij hun creativiteit toe te laten. Wij willen jou inspireren om een veranderingsproces voor jezelf in beweging te zetten dat bijdraagt aan de groei van jouw persoonlijke ontwikkeling, zodat jij jezelf kan leiden naar een ongekende vrijheid, creativiteit en eenheid.