COME & RE-MEMBER… KOM & HER-INNER…

 • 0

COME & RE-MEMBER… KOM & HER-INNER…

Categorie :Opleidingen,Slider

dé Essentie waar Jij op zoek naar bent… the Essence of what You are searching 4

WAT/WHAT

 • 1-day HOME-COMING E/NL with Mary Jones (LIVE ZOOM, San Diego,CA), Greet Brouckaert & Marnik Moenaert in Ghent, Belgium
 • 1-dag THUIS-KOMST E/NL met Mary Jones (LIVE ZOOM, San Diego, CA), Greet Brouckaert & Marnik Moenaert in Gent, België

 • an invitation for people who are already openhearted to leave even more their head, going even deeper in their sacred Heart, to re-member Home, reaching into their untapped resources & to walk in wholeness and integrating your Higher Self
 • een uitnodiging voor mensen met een open hart om nog meer uit hun hoofd te gaan, dieper in hun sacrale Hart, om Thuis te her-inneren, te putten uit hun onbenutte krachtbronnen & in eenheid te zijn en hun Hogere Zelf te integreren.

 • What Mary Jones does is beyond words:
  • with unconditional love, and purity of intent for the best and highest good of all, Mary assists in cocreating  a portal for you to step through for your expansion and raising your vibration
  • she does this through the use of energy work, our orignal (light)language, meditation and visualization
 • wat Mary Jones doet, maakt ons sprakeloos:
  • in onvoorwaardelijk liefde en pure intentie voor het beste en hoogste goed van ieder-één, helpt Mary bij het co-creëren van een portaal waar je doorheen kunt stappen voor je expansie en het verhogen van je vibratie
  • zij doet dit door het gebruik van energiewerk, onze taal van oorsprong (licht)taal, meditatie en visualisatie

VOOR WIE/TO WHOM:

 • all Light-Workers, Energetic Coaches, Metaphysicans, Spiritual Teachers, Healers, … who wish to add to their skills to assist facilitating others
 • every-one who wants to experience a deeper connection with their Higher Self / Source for self empowerment and healing
 • every-one who is willing to share with others
 • alle Licht-Werkers, Energetische Coaches, Metafysici, Spirituele Leraren, Healers, … die hun vaardigheden willen uitbreiden om anderen te faciliteren
 • ieder-één die een diepere verbinding met hun Hogere Zelf/ de Bron willen ervaren voorzelfbekrachtiging en genezing
 • ieder-één die wil delen met anderen

WANNEER/WHEN:

 • friday December 10 – 2021 from 14:00-20:00
 • vrijdag 10 december 2021 van 14:00-20:00

of/or

 • monday December 20 – 2021 from 14:00-20:00
 • maandag 20 december 2021 van 14:00-20:00

WAAR/WHERE:

België, centrum ABC

Koninigin Fabiolalaan 114 A, 9000 Gent

www.centrumabc.be

OVER/ABOUT:

Greet Brouckaert

www.innerjoy.be

Marnik Moenaert

www.enelpee.eu

PRAKTISCH/PRACTICAL:

 • registration:
  • till December 10 – 2021: mamo@enelpee.be
  • limited number of participants
 • inschrijven:
  • tot 10 december 2021: mamo@enelpee.be
  • beperkt aantal deelnemers
 • contribution:
  • €169 (to deposit before start)
  • including coffee, tea, water, soup & bread
 • bijdrage:
  • €169 (te storten voor aanvang)
  • inclusief koffie, thee, water, soep & brood


Geef commentaar

Blijf op de hoogte!