The Flower of Life

  • Flower of Life: is een geometrische vorm die is opgebouwd uit meerdere overlappende cirkels van dezelfde grootte.
  • De Flower of Life herbergt de kennis van alle geometrische vormen die er bestaan en bevat alle informatie over de harmonische samenhang. Van muziek, licht, geluid, groeipatronen van planten mensen en
  • De code van deze levensbloem bevat eigenlijk alle wijsheid van het universum. Op precies dezelfde wijze zoals onze genetische code besloten ligt binnen ons eigen DNA. Daarom is de Flower of Life de blauwdruk van de creatie.
  • De wijsheid die de Flower of Life bezit hebben wij allemaal. Stel jezelf open om die wijsheid weer toe te laten!