Reading

Reading is nog een stap verder dan healing. Dan ga je als coach duiden waar de beperkende gedachte, gevoel, gewaarwording ontstaan is én welke de eigen helende energie is (bronervaringen) die hij/zij nodig heeft om het zelf- herstellend vermogen terug te activeren


Blijf op de hoogte!