Levenscoaching

De bemanning van centrum ABC zijn allen gelijkgestemde levenscoaches en holistisch coaches.

W A T

Levenscoaching =

  • een leerproces, een proces waarbij de coach de coachée (= de persoon die gecoacht wordt, klant, cliënt, …) op een enthousiaste & inspirerende manier gaat uitlokken én ondersteunen in leren
  • met als doel kracht te ontwikkelen én sluimerende mogelijkheden te laten openbloeien.

K E N M E R K E N

Wat kenmerkend is bij het proces, is dat het eerder toekomstén oplossingsgericht is.

Coaching is dus een én…én…én – verhaal, een samenspel en samenstel van een aantal basisvaardigheden die de coach tijdens het proces aanwendt, waardoor met de cliënt een klimaat groeit van vertrouwen, openheid en durf om risico’s te nemen.

Coaching inspireert mensen tot het verruimen van hun perspectief en het ontwikkelen van een nieuwe kijk. Coaching zorgt voor creativiteit, nieuwe dynamiek, ideeën inbreng, een andere manier van aanpak en een nieuw elan.

Coaches begrijpen dat als je geen controle over je leven neemt, het je zal beheersen, gebaseerd op willekeurige programma’s in het onbewuste.

Een coach helpt zijn/haar cliënt bewuste controle te nemen, uit de kudde te stappen, zichzelf te machtigen en te leren hun leven op een vreugdevolle en doelgerichte manier te ontwerpen.

Coaches helpen hun klanten dus om mogelijkheden te ontdekken die anders hun stoutste dromen te boven gaan.

Over het algemeen is een coach een partner die ernaar streeft mensen te helpen bij het ontwikkelen en implementeren van hun doelen.

De coach kan functioneren als een levenscoach, die zich richt op alle aspecten van het leven van de cliënt.

Een coach kan ook een specialiteit hebben, zoals gezondheid, prestaties, zaken enzovoort.