Categorie : Slider

 • 0

Over het veranderen van perspectief:

Categorie :Blog,Slider

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw, begon het tijdperk dat jongens
en jongemannen hun emoties ‘moesten’ gaan tonen. Vaak ontstonden er
vanwege scheiding zogeheten gebroken of ontwrichte één-ouder gezinnen.
Het kind had dan niet meer een stabiele vader-figuur als rolmodel en nam
de nodige ‘mannelijke’ energie over van de moeder.


In die tijd hing in veel huizen het schilderij aan de muur van het ‘jongetje
met een traan’. Volgens overlevering was het een doofstomme weesjongen
die geadopteerd werd door de Italiaanse schilder Giovanni Bragolin.
De legende is, dat het jongetje zijn studio in brand heeft gestoken.

In 1985 publiceerde The Sun het relaas van een brandweerman, die
vertelde dat in heel veel uitgebrande huizen het schilderij van die ‘huilende jongen’ onbeschadigd werd terug gevonden. Al snel ontstond het bijgeloof dat er een vloek op zou rusten. Het ging zelfs zo ver, dat er openbare verbrandingen werden georganiseerd van die ‘huilende jongen’ schilderijen. Uiteindelijk bleek dat het makkelijk te verklaren was, het doek had een sterk brandwerend vernis en bij brand brak eerst het touwtje waarmee het schilderij aan de muur hing, waardoor het met de voorkant plat op de grond viel. Daarmee was het beschermd en bleef het ongehavend. Dat was niet altijd zo voor de echte, huilende jongetjes.


Wanneer we alleen maar ‘in ons hoofd blijven’ en vast zitten in onze gedachten, dan komen we nooit bij die plek waar de oplossing zit. Die komt via onze emoties, via onze tranen, door te voelen en is in ons Hart. Hoeveel we ook vanuit ons hoofd iets aangeleerd krijgen en vandaaruit iets gaan ‘doen’, dan is het zinloos. Daar kun je direct mee stoppen. Pas wanneer je diep vanuit je hart gaat voelen, zonder woorden of gedachten net als het doofstomme weesjongetje, dan raak je bij het aller-diepste wat ons allemaal Mens maakt en verbindt.

De Sioux Indianen hebben een gezegde:
            “Van jouw hoofd naar je hart is slechts een kleine afstand,
          evenwel is de langste reis die jij in jouw leven aflegt,
          om van jouw Hoofd naar jouw Hart te geraken.”

 
Wanneer je in jouw Hart bent, dan is daar geen afgescheidenheid, dan is daar geen angst en maak jij je geen (kop)zorgen. Daar in jouw hart is een innerlijke rust, een wijs ‘weten’ en stille kalmte. Het is een poort waar we allen toe uitgenodigd worden om in dit leven doorheen te gaan en een vrij soeverein en spiritueel Mens te zijn. Om geraakt we mogen worden door een traan van een jongen, of een man, of door ieder levend mens zeker nu, heel dichtbij of veraf, door de enorme Weltschmerz die we om ons heen kunnen voelen.

Luister naar je Hart en zie vanuit dat perspectief, wat nu het juiste is en wat nu nodig is. Dat innerlijk perspectief, wanneer je dàt eenmaal gezien en doorzien hebt, dan kun je het niet anders meer zien dan vanuit jouw hart en wordt het zoveel mooier, simpeler en helderder.

Het antwoord op alles is altijd Liefde en Liefde, dat ben Jij.

Namens Centrum ABC,

Gerald Westhoff

www.nondualbiodynamics.com / © Gerald Westhoff 2021


 • 0

Wat over mededogen:

Categorie :Blog,Geen onderdeel van een categorie,Slider

En de wijze mysticus zei:

“Wanneer je een bloem liefhebt, werkelijk liefhebt, dan pluk je die niet.
Want als je die plukt, dan gaat die dood en houdt op om dat te zijn
waar jij van houdt.
Dus, als je een bloem liefhebt,   laat die dan staan.
Liefde gaat niet over bezitten.
Liefde gaat over waarderen.”

In het internationale zakenleven, waar ik vroeger decennia lang bij het grootste (handels-) bedrijf ter wereld werkte, heb ik geleerd dat het allerbelangrijkste voor mij is om iemand waarmee je zaken doet, ook die zaak te gunnen. Het is eigenlijk een heel mooi uniek woord.
Het gaat voor mij niet om de laagste prijs of om iemand uit te persen, wat zo vaak gebeurde, bijvoorbeeld door de supermarkten bij de boeren. Het gaat er voor mij om, dat allebei de partijen met een glimlach de zaak kunnen beklinken, met een warme handdruk en oprechte eervolle verbinding, een intentie vanuit hart en ziel, als mens tot mens, met elkaar afspreken.

Wanneer jij een bloem plukt, dan ontneem je die bloem de vrijheid en gelegenheid om te bloeien voor iemand anders, die op diens beurt er van had kunnen genieten.
Ook ontneem je de bloem de mogelijkheid om zich uit te zaaien en het volgende seizoen een heel groot veld vol met mooie bloemen te worden.
Zie dat beeld innerlijk van binnen, stel het je even voor zo’n heel groot veld vol met bloemen.
Vergelijk het dan met een afgescheiden bloem, eenzaam en alleen, geplukt in een vaas…


Gun een ander dat wat jij jezelf ook zou gunnen.
Dat is zo met alles in het leven, het kleine en het grote.
In het woord mededogen zit het woord ‘dogen’ wat verwant is aan dulden, toelaten, je medemens toe-laten precies zo als hij/zij is.
Mede-dogen is in verbinding, ‘samen met alle levende wezens’.
Het mededogen is als een uitgangspunt om ‘alle anderen te behandelen zoals jij zelf ook behandeld wil worden.’


Pas wanneer je jouzelf het allerbeste gunt, dan kun jij dat ook aan een ander gunnen.
Heb mededogen met jouzelf, begin daarmee, dan openen zich geleidelijk alle harten van het Universum zich voor jou.
Dan zijn alle bloemen van ons allemaal, dan kunnen wij allemaal samen genieten van de velden vol met bloemen. Dat is vrijheid, dat is mededogen.


Het antwoord op alles is altijd Liefde. Dat ben Jij.

Namens Centrum ABC, Gent

Gerald Westhoff

www.nondualbiodynamics.com / © Gerald Westhoff 2021


 • 0

Wat over zelfrespect:

Categorie :Blog,Slider

Enkele weken geleden was er een samen-komst, daarin werd uitgelegd dat wanneer iemand iets van jou afpakt, die wel de bezitter of de gebruiker wordt, maar niet de eigenaar is.
Iemand wordt pas eigenaar wanneer jij het weggeeft, verkoopt of als het een erfenis is.


Oftewel, wanneer iemand jouw fiets wegpakt en er met jouw fiets vandoor gaat.
Dan blijft die fiets nog steeds van jou, ook al gebruikt die ander jouw fiets jarenlang en ben jij het bijna vergeten.


Soms geven we natuurlijk wel tijdelijk iets in vertrouwen aan een ander
in bruikleen. Dat vertrouwen wordt in het Engels een “Trust” genoemd.
Bijvoorbeeld wanneer jij tijdelijk aan iemand jouw fiets geeft, zodat die
daarmee de boodschappen kan gaan doen voor een oude buurvrouw
of buurman.
Die oude buur is dan de begunstigde in die vertrouwensband (Trust), degene die de fiets in goed vertrouwen gebruikt (geleend heeft) zal daarna als het goed is weer de fiets netjes teruggeven aan de eigenaar. Datzelfde diende ook te gelden voor jouw geboorte-trust en zelfs voor de wereld-trust. Daarin is alle waarde opgebouwd van al onze voorouders en de hele mensheid.


Hoe zit het nu met jouw eigen-waarde? Jouw zelf-vertrouwen? Jouw zelf-respect?
Heb je daar al eens over nagedacht en gevoeld of je dat wel helemaal zelf in eigendom hebt? Of voel je van binnen dat iemand het heeft afgepakt van jou? Heeft iemand jou dat als het ware van jou gestolen en ben jij dat misschien zelfs vergeten?

            Iemand kan je alleen jouw eigen-waarde, jouw zelf-vertrouwen
              of zelf-respect afnemen, als jij het zélf weg geeft. ”

Neem dat allereerst niet jouzelf kwalijk, zie het als een inzicht en een leermoment nu je dat zelf ziet. Oordeel nooit over jouzelf, want later wordt het een cadeau van zelf-realisatie.

Wanneer jij doorziet dat jij het nooit hebt weggegeven, dat jij namelijk nog steeds zelf de eigenaar bent, dan hoef je het alleen maar weer zelf terug binnen in jouzelf in bezit te nemen. Je hebt namelijk niets en niemand buiten jou nodig, niets van een ander, om weer terug in jouw eigenwaarde, totaal zelfvertrouwen en zelfrespect te zijn. Het is al van jou.

Natuurlijk willen diegenen die jou je (levens)kracht ontnomen hebben, niet dat jij weer zelf in jouw kracht gaat staan. Het is net als de volksbeweging en de vrijheidsbeweging met de woorden van Mahatma Gandhi:
Eerst negeren ze je, dan lachen ze om je, dan vechten ze tegen je en uiteindelijk, dan win jij.


Voel je zelf daarin gesterkt, jij bent in goed gezelschap en je hoeft dit niet alleen te doen. Samen zijn wij sterk, helpen wij elkaar in en met respect voor elkaar en met onszelf en de wereld, de natuur en de hele schepping. Realiseer je, als je nu nog twijfelt, dat gedurende de hele historie de weg van waarheid, respect en liefde, altijd opnieuw weer heeft overwonnen.

Het antwoord op alles is altijd Liefde. Dat begint bij jou en dat ben Jij.

Zelf-Respect!

Namens Centrum ABC, Gent

Gerald Westhoff

www.nondualbiodynamics.com / Gerald Westhoff


 • 0

Wat over onze innerlijke kracht:

Categorie :Blog,Slider

Velen van ons kennen deze quote van Jiddu Krishnamurti:

  “Het is géén teken van gezondheid om aangepast te zijn aan een grondig zieke maatschappij.”


Vandaar kunnen we ons de vraag stellen, wat is gezondheid en wat is ziekte?

Steeds meer mensen zien dat die oude maatschappij ongezond is en was.
Bezien vanuit de Bio-Logische Natuurwetten (ook wel de “nieuwe geneeskunde” genoemd), is gezondheid en ziekte juist het omgekeerde van wat ons is verteld en wat de meeste mensen tot nu toe geloven.


Gezondheid is niet het idee dat we als individu van alles moeten “doen”.
Allerlei naar buiten, extern gerichte (manische) acties. “Werken” noemen ze dat.
Steeds maar weer meer, meer en meer.
Daardoor raken de natuur, de mens zelf en de samenleving als geheel, uit balans.


Gezondheid is wel het in evenwicht zijn en blijven van de potentie, de innerlijke balans, kracht en energie die wij van binnen hebben.
Gezond en potentie is, alles wat mogelijk en noodzakelijk is om gebalanceerd te kunnen omgaan als menselijk organisme, zowel individueel en samen als groep, met alles wat zich voordoet in de samenleving om ons heen.


Die gezondheid, die innerlijke balans in het lichaam, de geest en de ziel, noemen we potentie.
Dat is een creatieve en scheppende kracht in ons allemaal.
Die levenskracht ervaren wij in ons, vooral wanneer wij in rust, vrede en stilte zijn.

Oftewel vanuit gezondheid wordt bedoeld met potentie: de capaciteit om te kunnen reageren, reflecteren en responderen. Deze balans wordt ook wel de “homeostase” genoemd.


Vroeger spraken we van een potentaat, degene die de potentie (innerlijke kracht) vasthield.
Dat was vroeger een ‘vorst’ (of een monarch) van een land.
Wanneer jij zelf als Mens, in jouw eigen innerlijke potentie en kracht staat, dan hoef jij die kracht niet meer uit handen te geven. Dan wordt die jou niet ontnomen. Dat is gezondheid.

Het herstellen (zoals in het “Restoration Plan”) is hard werken om onze levenskracht, onze LifeForce, oftewel onze potentie weer terug in balans te brengen.
Dat terug weer herstellen, vraagt ook kracht, inspanning en energie. Wij brengen die terug in ons.
Dit proces van herstellen is hard werken, innerlijk gericht. Het brengt met zich mee wat aanvoelt als een ‘ongemak’, een on-gemak is vertaald in het Engels een un-ease, oftewel een dis-ease (ziekte).
Dat ‘herstellen’ met een ongemak, wordt bijna misleidend een ziekte (in de maatschappij) genoemd.


In de fase vóór het herstellen, wordt onze kracht gebruikt (mis-bruikt) om te reageren en responderen op wat zich voordoet. Waardoor wij onze potentie, onze hulpbronnen en innerlijke kracht uit handen geven en verliezen. Dat is die echte, zieke maatschappij, die van het ‘lijdzaam’ volgen tot het te laat is.

Wanneer we ons nu als vrije Mens van binnen naar buiten moeten richten, hebben wij alle hulpbronnen en kracht van binnenuit zelf nodig. Die staan tot onze eigen beschikking.

Het antwoord op alles is altijd Liefde. Dat ben Jij.

Namens Centrum ABC, Gent

Gerald Westhoff

www.nondualbiodynamics.com / © Gerald Westhoff 2021


 • 0

De tijger ontwaakt

Categorie :Literatuur,Slider

Omschrijving

Traumabehandeling met lichaamsgerichte therapie
Vluchten, vechten of bevriezen, dat zijn de keuzen die prooidieren hebben als ze worden geconfronteerd met direct levensgevaar. Volgens Peter Levine, expert op het gebied van traumaverwerking, geldt dit ook voor mensen in een traumatische situatie. Maar in tegenstelling tot prooidieren, die de lichamelijke spanning van een levensbedreigend moment weer heel snel afleggen en hun leven hervatten, slagen wij mensen daar niet altijd in. Vaak Zet de spanning zich vast in ons lichaam en uit die zich vervolgens in slapeloosheid, angstgevoelens, concentratiestoornissen, prikkelbaarheid of woede uitbarstingen. Zo ontwikkelt zich het Post Traumatische Stress-Syndroom (PTSS).
Somatic Experiencing gaat ervan uit dat traumaverschijnselen eerder biologisch dan psychologisch zijn en daarom het best op een lichaamsgerichte manier kunnen worden bestreden: door iemand de oorzaak van zijn trauma opnieuw te laten beleven (‘de tijger ontwaakt’) en daarbij het lichaam in staat te stellen de geblokkeerde overlevingsenergie los te laten.
Peter Levine heft een achtergrond in biofysica, stressbehandeling en psychologie; zo werkte hij onder andere als stress-consulent in het Spaceshuttleproject van de NASA. Hij is expert op het gebied van traumabehandeling en was de grondlegger van Somatic Experiencing.

Specificaties

 • EAN: 9789069637549
 • Verschijningsdatum: 1/06/2007
 • Aantal bladzijden: 268
 • Uitgeverij: Altamira
 • Auteur(s): Peter A. Levine
 • Afmetingen: 156 mm x 236 mm
 • prijs: €21,99

 • 0

Wat over onafhankelijk zijn:

Categorie :Blog,Slider

Wij zijn moedige Mensen,… Jij bent een moedig Mens…!!!
Het is eigenlijk wel vreemd, om dat tegen elkaar te zeggen.
In deze tijden is het nu belangrijk, dat wij die moedigheid in onszelf en ook bij elkaar echt erke
nnen.


Jij ben een héél moedig Mens, dat betekent ook dat jij Zelf-Vertrouwen hebt. Dat Zelf-Vertrouwen is een eerste grote stap van spirituele groei, die nodig is voor jouw onafhankelijkheid. Om totaal in jouw kracht te gaan staan.

Wij zijn er aan gewend geraakt als kind om afhankelijk te zijn van je ouders, je leerkrachten, je werkgever en vaak is er daarna ook een medeafhankelijk-heid in onze relaties – zoals in het woord co-dependency.

Wanneer er een afhankelijkheid van iemand is, dan komt daar vaak op een gegeven moment een gevoel van frustratie bij.

Iemand afhankelijk van je maken, van jou afhankelijk laten zijn en afhankelijk van jou houden is controle. Is diefstal. Iemand bewust toestaan zich afhankelijk van jou te laten zijn en te blijven, dat heeft te maken met macht en de kracht uit handen geven of de kracht wordt je dan zelfs ontnomen. Dat is stelen.


Het is bijna een soort van slavernij, van paupers (armen).
Afhankelijkheid is beknellend en veroorzaakt pijn, het is niet liefdevol. Liefdevol zijn is de ander verrijken.


Daarom is het heel belangrijk dat we ieder zelf, onze eigen onafhankelijkheid terug nemen en ook die altijd aan een ander terug geven, wanneer die (mede-)afhankelijk van jou is. Ook dat we samen gaan leren elkaar daarin te steunen, om samen in eigen on-afhankelijkheid terug te komen en te zijn. Daarin zit kracht. Samen zijn we sterker.

Naast die eerder genoemde moedigheid is er ook Zelf-Vertrouwen nodig om onafhankelijk te zijn.
Onvoorwaardelijk zelfvertrouwen is iets waar de meesten van ons niet de tijd nemen om over na te denken. Wanneer er onvoorwaardelijk zelfvertrouwen is, dan heb jij geen behoefte, geen wens of verwachting meer, om afhankelijk van iets of iemand buiten jou te zijn. Het antwoord zit in jou.


Wanneer je niet meer jouw vertrouwen aan iets of iemand buiten jouzelf weg-geeft, oftewel wanneer jij een vol-ledig innerlijk vertrouwen hebt, dan ben je ook niet meer afhankelijk !!
Dan kun jij verantwoordelijk zijn, voor jouzelf èn voor een ander, zonder iets terug te verwachten.
Verantwoordelijk zijn, betekent niets anders dan het kunnen antwoorden op alles wat zich voordoet.


En, het antwoord op alles is altijd Liefde. Dat ben Jij.

Namens centrum ABC, Gent

Gerald Westhoff

www.nondualbiodynamics.com / © Gerald Westhoff 2021


 • 0

Wat over grenzen en zelf:

Categorie :Blog,Slider

“Als je jezelf een Indiër of een Moslim of een Christen, een Fransoos, Nederlander of een Europeaan noemt, of wat dan ook…, dan ben je gewelddadig.
Zie jij in waarom het gewelddadig is?


Omdat alles waar jij een naam aan geeft, een etiket of label op plakt, jij jezelf scheidt van de rest van de mensheid.

Wanneer jij jezelf scheidt door geloof, door nationaliteit, door traditie, door cultuur of overtuiging, dan kweekt het geweld.

Dus iemand die geweld wil begrijpen, behoort tot geen enkel land, tot geen enkele religie, geen enkele politieke partij of partijstelsel; die houdt zich bezig met het volledig begrijpen van de mensheid.”

Deze innerlijke bewustwording is dankzij de filosoof Jiddhu Krishnamurti.

J. Krishnamurti

Nationalisme met de bijbehorende rampzalige vaderlandsliefde, is eigenlijk een veredelde vorm van tribalisme.
In een kleine, of in een heel grote stam is er een gevoel van saamhorigheid omdat men dezelfde taal, hetzelfde bijgeloof, hetzelfde soort politieke en religieuze systeem heeft.

En men voelt zich daarom veilig, beschermd, gelukkig, gerustgesteld. Voor die veiligheid, die geruststelling zijn we bereid anderen te doden die hetzelfde verlangen hebben om veilig en beschermd te zijn, om ergens bij te horen. Dat afschuwelijke verlangen om zich met een groep, met een vlag, met een religieus ritueel, enzovoort, te identificeren, geeft ons het gevoel dat we wortels hebben, dat we geen dakloze zwervers zijn.

Hoe gaan we om met het geweld van andere mensen?
Bijvoorbeeld, jouw buurman is gewelddadig. Hoe zal je dat aanpakken? Keer je hem de andere wang toe? Dat vindt hij prachtig. Wat zal je doen? Zou jij je die vraag nog stellen als jij werkelijk geweldloos bent? Als er geen enkel spoor meer van geweld in jou aanwezig is?

Luister goed naar deze vraag en stel die nogmaals in jezelf.
Hoe gaan we om met het geweld van andere mensen?
Als er in je hart, in je geest geen enkele vorm van geweld zou zijn, geen haat, geen verbittering, geen gevoel van vervulling, geen wens om vrij te zijn, helemaal geen geweld, zou je dan nog de vraag stellen hoe je met je buurman moet omgaan die gewelddadig is?
Misschien noemen anderen het wel gewelddadig wat jij doet, maar jij bènt dat niet.


Op het moment dat je buurman gewelddadig handelt zal jij weten hoe je op die situatie moet reageren. Maar iemand anders die toekijkt zou kunnen zeggen: ‘Jij bent ook gewelddadig.’.
Jij weet echter dat je dat niet bènt.
Dus het gaat erom dat je zelf volledig zonder geweld bent – dan maakt het niet uit hoe een ander je noemt.

Het antwoord op alles is altijd Liefde. Dat ben Jij.

Namens Centrum ABC, Gent

Gerald Westhoff

www.nondualbiodynamics.com / © Gerald Westhoff 2021


 • 0

COME & RE-MEMBER… KOM & HER-INNER…

Categorie :Opleidingen,Slider

dé Essentie waar Jij op zoek naar bent… the Essence of what You are searching 4

WAT/WHAT

 • 1-day HOME-COMING E/NL with Mary Jones (LIVE ZOOM, San Diego,CA), Greet Brouckaert & Marnik Moenaert in Ghent, Belgium
 • 1-dag THUIS-KOMST E/NL met Mary Jones (LIVE ZOOM, San Diego, CA), Greet Brouckaert & Marnik Moenaert in Gent, België

 • an invitation for people who are already openhearted to leave even more their head, going even deeper in their sacred Heart, to re-member Home, reaching into their untapped resources & to walk in wholeness and integrating your Higher Self
 • een uitnodiging voor mensen met een open hart om nog meer uit hun hoofd te gaan, dieper in hun sacrale Hart, om Thuis te her-inneren, te putten uit hun onbenutte krachtbronnen & in eenheid te zijn en hun Hogere Zelf te integreren.

 • What Mary Jones does is beyond words:
  • with unconditional love, and purity of intent for the best and highest good of all, Mary assists in cocreating  a portal for you to step through for your expansion and raising your vibration
  • she does this through the use of energy work, our orignal (light)language, meditation and visualization
 • wat Mary Jones doet, maakt ons sprakeloos:
  • in onvoorwaardelijk liefde en pure intentie voor het beste en hoogste goed van ieder-één, helpt Mary bij het co-creëren van een portaal waar je doorheen kunt stappen voor je expansie en het verhogen van je vibratie
  • zij doet dit door het gebruik van energiewerk, onze taal van oorsprong (licht)taal, meditatie en visualisatie

VOOR WIE/TO WHOM:

 • all Light-Workers, Energetic Coaches, Metaphysicans, Spiritual Teachers, Healers, … who wish to add to their skills to assist facilitating others
 • every-one who wants to experience a deeper connection with their Higher Self / Source for self empowerment and healing
 • every-one who is willing to share with others
 • alle Licht-Werkers, Energetische Coaches, Metafysici, Spirituele Leraren, Healers, … die hun vaardigheden willen uitbreiden om anderen te faciliteren
 • ieder-één die een diepere verbinding met hun Hogere Zelf/ de Bron willen ervaren voorzelfbekrachtiging en genezing
 • ieder-één die wil delen met anderen

WANNEER/WHEN:

 • friday December 10 – 2021 from 14:00-20:00
 • vrijdag 10 december 2021 van 14:00-20:00

of/or

 • monday December 20 – 2021 from 14:00-20:00
 • maandag 20 december 2021 van 14:00-20:00

WAAR/WHERE:

België, centrum ABC

Koninigin Fabiolalaan 114 A, 9000 Gent

www.centrumabc.be

OVER/ABOUT:

Greet Brouckaert

www.innerjoy.be

Marnik Moenaert

www.enelpee.eu

PRAKTISCH/PRACTICAL:

 • registration:
  • till December 10 – 2021: mamo@enelpee.be
  • limited number of participants
 • inschrijven:
  • tot 10 december 2021: mamo@enelpee.be
  • beperkt aantal deelnemers
 • contribution:
  • €169 (to deposit before start)
  • including coffee, tea, water, soup & bread
 • bijdrage:
  • €169 (te storten voor aanvang)
  • inclusief koffie, thee, water, soep & brood


 • 0

Wat over wie Jij bent:

Categorie :Blog,Pennenstreken,Slider

Vaak gaan we nog ongemerkt mee in angst, terwijl dat onnodig is wanneer wij ons zonder twijfel realiseren dat wij al Liefde zijn en er een overvloed is.

Vanaf de ‘80er jaren heb ik vele jaren in Japan gewoond en heb ik daarna nog decennia lang met Japanners samengewerkt.
Opmerkelijk is dat geen van hen daar ooit nog over Hiroshima of Nagasaki sprak.
Voor de meesten was het niet meer dan een verplicht bezoek met middelbare schoolreisjes, om de restanten te zien van de vernietiging veroorzaakt door de atoombommen.

Tegelijkertijd aan de andere kant van onze planeet, in Nederland, was er in 1983 de grootste demonstratie tot dan toe ooit. Er stonden 550,000 mensen in Den Haag tegen kernwapens, met de leus: “Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland”.

In die herinneringen heb ik in de groepsomschrijving van onze Belgium Assembly, op zowel Telegram als Gforce, deze volgende leuze gebruikt:
   “Samen creëren we een nieuwe wereld! Om te beginnen in België.

Net zoals met alles, begint het creëren van een nieuwe wereld met en in onszelf.
Daarom, verbeter de wereld, verbeter jezelf!
Dan is de eerste vraag natuurlijk, hoe doe je dat.

Ho’oponopono is een eenvoudige sjamanistische methode uit Hawaii, die ervoor zorgt dat jij terug vrij komt bij jezelf.
Eenvoudig zeg je tegen jezelf, de wereld en natuur, de kosmos en het goddelijke:

        “Het spijt me.
                 Vergeef me alsjeblieft.
                 Ik hou van je.
                 Dankjewel.”

Door dit steeds weer opnieuw te blijven herhalen, vooral wanneer jij het lastig hebt, verandert er iets binnen in jou.
Je zult zien dat op het moment dat jij zegt “ik hou van je” tegen jezelf of het universum, dat angst en ergernis gaan verdwijnen.
Pure liefde en harmonie komen er in de plaats voor terug.
Als je Ho’oponopono steeds herhaalt voel je je meteen beter.
Het is alsof je een nieuwe wereld binnengaat en het is dié nieuwe wereld die wij samen met elkaar creëren, om te beginnen in België.

Het antwoord op alles is en blijft altijd Liefde en Liefde, dat ben Jij.

Namens Centrum ABC,

Gerald Westhoff

www.nondualbiodynamics.com / © Gerald Westhoff 2021


 • 0

vzw ARDUINBOS asbl

Categorie :Geen onderdeel van een categorie,Slider,vzw ARDUINBOS

Centrum ABC is ervan overtuigd dat dé toekomst ligt bij onze jeugd.

photographer: Yulia Tan

Als wij onze wereld willen veranderen, dan zal dit voor ons van nut zijn om onze jongere generaties te (h)erkennen.

vzw Arduinbos absl is hierin voor centrum ABC de ideale partner, daar Arduinbos als doel en missie heeft een lichtbaken te zijn voor onze jeugd (& hun begeleiders), die hun contact met hun natuur kwijt is.

Door ruimte voor hen te houden, helpen zij zichzelf op weg te zijn wie zij écht zijn, dé toekomst. #onzejeugddétoekomst #ouryouththéfuture.

Op maat & ritme van de persoon begeleiden de medewerkers & partners van Arduinbos de jeugd & hun begeleiders in hun groeiproces door creatie, bezinning en contemplatie. En ondertussen wordt in ieder van ons ons vrije kind aangesproken, wat ons dichter tot onszelf & elkaar brengt, tot de essentie van wie we allen zijn, liefde.

Iedereen van 0 tot 199 jaar is welkom, met alle kwetsbaarheden en uitdagingen in het leven, ongeacht zijn of haar diversiteit.

vzw Arduinbos is gelegen aan de rand van het natuurreservaat De Rietbeemd in Geraardsbergen.

De bezielers Annick Van Doorne (ABC), Nathan Samson en Marnik Moenaert (ABC) voelen de nood van mensen om te verbinden en willen hen daarin op een NOBELE manier faciliteren:

Neutraal, Open, Betrokken, Eerlijk, Liefdevol & Eervol.

Meer info: www.arduinbos.be


Blijf op de hoogte!