Categorie : Pennenstreken

 • 0

Wat over wie Jij bent:

Categorie :Blog,Pennenstreken,Slider

Vaak gaan we nog ongemerkt mee in angst, terwijl dat onnodig is wanneer wij ons zonder twijfel realiseren dat wij al Liefde zijn en er een overvloed is.

Vanaf de ‘80er jaren heb ik vele jaren in Japan gewoond en heb ik daarna nog decennia lang met Japanners samengewerkt.
Opmerkelijk is dat geen van hen daar ooit nog over Hiroshima of Nagasaki sprak.
Voor de meesten was het niet meer dan een verplicht bezoek met middelbare schoolreisjes, om de restanten te zien van de vernietiging veroorzaakt door de atoombommen.

Tegelijkertijd aan de andere kant van onze planeet, in Nederland, was er in 1983 de grootste demonstratie tot dan toe ooit. Er stonden 550,000 mensen in Den Haag tegen kernwapens, met de leus: “Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland”.

In die herinneringen heb ik in de groepsomschrijving van onze Belgium Assembly, op zowel Telegram als Gforce, deze volgende leuze gebruikt:
   “Samen creëren we een nieuwe wereld! Om te beginnen in België.

Net zoals met alles, begint het creëren van een nieuwe wereld met en in onszelf.
Daarom, verbeter de wereld, verbeter jezelf!
Dan is de eerste vraag natuurlijk, hoe doe je dat.

Ho’oponopono is een eenvoudige sjamanistische methode uit Hawaii, die ervoor zorgt dat jij terug vrij komt bij jezelf.
Eenvoudig zeg je tegen jezelf, de wereld en natuur, de kosmos en het goddelijke:

        “Het spijt me.
                 Vergeef me alsjeblieft.
                 Ik hou van je.
                 Dankjewel.”

Door dit steeds weer opnieuw te blijven herhalen, vooral wanneer jij het lastig hebt, verandert er iets binnen in jou.
Je zult zien dat op het moment dat jij zegt “ik hou van je” tegen jezelf of het universum, dat angst en ergernis gaan verdwijnen.
Pure liefde en harmonie komen er in de plaats voor terug.
Als je Ho’oponopono steeds herhaalt voel je je meteen beter.
Het is alsof je een nieuwe wereld binnengaat en het is dié nieuwe wereld die wij samen met elkaar creëren, om te beginnen in België.

Het antwoord op alles is en blijft altijd Liefde en Liefde, dat ben Jij.

Namens Centrum ABC,

Gerald Westhoff

www.nondualbiodynamics.com / © Gerald Westhoff 2021


 • 0

worlds within our world werelden binnenin de onze

Categorie :Pennenstreken

I am being shown vast worlds within our world.

Little examples I see in my mind’s eye.

I am being shown a vision of many trees with their deep root systems, they are all interconnected by fungus and the earth that they are anchored in. Anchored in mother Earth.

In the skies above there are endless changes, clouds form and dissipate, Air currents swirl, storms form moving across the earth and then fade away, warmer air and cooler air swirling and exchanging places. Water becomes vapor, becomes ice, becomes liquid flowing on and below ground, becomes ice. Anchored on Mother Earth.

So many creatures claim the skies as part of their world, birds, flying mammals, and the plant kingdom as well as the insect Kingdom have members that use the sky to disperse and travel. They live on the ground, under the ground, up in the trees, and fly in the air. Anchored on Mother Earth.

The vast world under the ocean under the waters of the world. Under the water you are in a totally different environment, foreign to humans who are used to breathing and moving around in air. Water, liquid thicker than air, full of creatures that float swim live on the bottom this is their world, this is the mother earth that they know. They are of very different body types, perfectly adapted to moving and floating in liquid. Anchored on mother earth.

Even on the ground as we look much more closely, from the insects point of view, we are shown a whole different world. From our point of view very small and easily overlooked due mostly as deemed unimportant. But from an insect’s point of view, This is a huge world of its own. Anchored on Mother earth.

As we can allow our perceptions to expand, we are shown great worlds, vast worlds that we were previously not even aware of.

In these revelations, we are invited into great new insights, that we are connected and part of all things, there is endless invitations to rediscover our inner child, that Sacred child that is in direct communication with Source. There is magic to be discovered.

As we choose to see through our inner divine child’s eyes, we are able to remember knowing how we are part of all things and all things are part of us. We are shown that our original essence is unconditional love. This unconditional love is a powerful force, unlimited, gentle, non-judging, expanding, and unifying.

As we open to, and explore this endlessly unfolding journey, this amazing adventure, Full of limitless discoveries, insights, beautiful a-ha moments, we build a foundation where are our authentic selves can take root and bloom.

June 8, 2021

Mary Jones

werelden binnenin de onze

vertaling door Greet Brouckaert & Marnik Moenaert

Ik zie beelden van uitgestrekte werelden binnenin de onze.

Een voorbeeld van wat ik zoal in mijn geestesoog zie, is het volgende: …

Een visioen van heel veel bomen, met diepe wortels. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden door schimmeldraden en door de bodem waarin ze groeien. Verbonden met Moeder Aarde.

De lucht daarboven is eeuwig in beweging, wolken worden gevormd en lossen terug op. Stormen worden gevormd en razen over de Aarde, waarna ze terug wegebben. Warme en koude lucht dansen rond elkaar en wisselen van plaats. Water wordt damp, damp bevriest tot ijs, en ijs smelt tot water dat terug over en onder de grond stroomt. Verbonden met Moeder Aarde.

Zoveel levende wezens die het luchtruim opeisen als deel van hun wereld. Vogels, vliegende zoogdieren. Ook planten en insecten maken gebruik van de lucht om zich te verspreiden en te verplaatsen. Ze leven hoog in de bomen, bewegen door de lucht, om daarna terug op de grond of zelfs in de bodem neer te dalen. Verbonden met Moeder Aarde.

De uitgestrekte onderwaterwereld in de oceanen… Onder water bevindt zich een volledig andere leefomgeving, waar we als lucht-ademende mens minder vertrouwd mee zijn. Vloeibaar water is denser dan lucht, en vormt de thuisbasis van een overvloed aan levende wezens die erin rondzweven, zwemmen en over de bodem dwalen. Dit is Moeder Aarde zoals zíj die kennen. Hun lichaamsvormen zijn heel anders dan de onze, perfect aangepast aan het bewegen en zweven in water. Verbonden met Moeder Aarde.

Zelfs onder onze voeten, op de grond, is een gans andere wereld te ontdekken, wanneer we de moeite nemen om even dichterbij te kijken, vanuit het perspectief van de insecten. Als mens lijkt die wereld onbelangrijk, heel klein, en we kijken er gemakkelijk overheen. Maar voor een insect is dit een gigantische wereld op zich. Verbonden met Moeder Aarde.

Wanneer we bereid zijn om op een andere manier naar alles om ons heen te kijken, dan krijgen we de kans om fascinerende, nieuwe werelden te ontdekken. Werelden waar we ons voorheen misschien niet eens bewust van waren.

Op die manier worden we uitgenodigd om tot nieuwe inzichten te komen, en een diepgaand gevoel van verbondenheid te ervaren met alles wat is. Oneindig zijn de mogelijkheden om ons innerlijk kind te herontdekken, dat Goddelijke kind dat in rechtstreekse verbinding staat met de Bron. Er is zoveel magie te ontdekken!

Wanneer we er voor kiezen om door de ogen van ons innerlijke Goddelijke kind te kijken, dan kunnen we ons herinneren hoe we deel uitmaken van Alles en hoe Alles deel uitmaakt van ons. Dan wordt ons getoond dat onze essentie onvoorwaardelijke liefde is. Deze onvoorwaardelijke liefde is een onvoorstelbare kracht, oneindig, zacht, niet-oordelend, en verenigend.

Wanneer we ons openstellen voor deze steeds verder ontplooiende reis, en haar ten volle verkennen – een ongelofelijk avontuur, vol grenzeloze ontdekkingen, inzichten en wonderlijke aha-momenten – dan bouwen we een basis  waarin ons authentieke Zelf kan wortelen en tot bloei kan komen…  


 • 0

Who is the seer, what is the seen?

Categorie :Blog,Pennenstreken

I have seen much division in the world, and so much information in the media, so many points of perception to choose from. So many “right ways“ to be, to So many ways, so many options to choose. So what is your choice of perception? What do you base it on? What truth do you choose?

So many lead to a sense of “us and them”. Good and bad, judgements to cling to, separation, all based in fear, not love.

Behind all these truths that we choose, what fuels us is a great passion to love and be loved. To be part of a whole. To feel safe.

Let’s go deeper, who is that you that makes all these choices, who is the Perceiver ?

Who is the you underneath your identity and gender in this lifetime?
You who is the eternal point of expression of Lifeforce?
An aspect of God who has chosen your current form and way of being and expression.

Who Is the you behind the you that sees, hears, feels, and chooses points of perception?

To become aware of that which we truly are, we realize we are all part of the One Heart, all are on a path to coming home, we are the Love that we seek.

Underneath the layers of perception and choice of reality…

All that we identify with in this lifetime, the sum of our perceptions, goals and lifestyle can be set aside… take a deep breath…
relax into the great stillness, there you will meet your true Self, your higher Self.
There is no gender, no lifestyle, no politics, there is only Love. Breathe that in….

From this greater point of view, all illusions of separation can fall away, only Love remains.

Here is unconditional Love, a powerful force that sustains All That Is, it is so much greater than any definition of it we have.

We are part of it, the expression and the expressed, all rolled into One.

The drop of water in the ocean.

Let this be the great awakening.

Offered in love. ?

Mary Jones


 • 0

Het hart is mijn goeroe

Categorie :Blog,Pennenstreken

We think that hate is the opposite of love.

When we hate, we still love.

When we fear, we are no longer love.

Michelle L. Karén

Wanneer ik iemand vraag: “Wat is volgens jou het tegenovergesteld van LIEFDE?”, dan krijg ik grotendeels het antwoord: “HAAT”.

Is dit werkelijk zo?

Wellicht is dit in ons hoofd zo, daar het zo geprogrammeerd werd.

Als ik echter uit mijn hoofd naar mijn hart zak – en volgens de Sioux is dat de langste reis die je in je leven zult maken – dan voel ik wat Michelle Karén vertelt:

 • “We denken dat haat het tegenovergestelde van liefde is.
 • Wanneer we haten, hebben we nog steeds lief.
 • Wanneer we angst hebben, zijn we niet langer liefde.”

M.a.w. is het dus heel moeilijk om liefde te voelen als je bang bent.

Wetenschap toont aan dat ons hart:

 • eigenlijk niet gebonden is aan het concept van tijd & ruimte
 • alles (= energie met informatie) waarneemt alvorens ons brein en vervolgens ons lichaam hier op reageren
 • een flow van informatie doorstuurt naar het brein, dat brein reageert en stuurt de flow door naar het lichaam dat op zich ook gaat reageren (buikgevoel, haren die recht komen, …)

Wanneer er echter angst is, gaat het hart– spiritueel “de zetel van de ziel” genoemd – zich helemaal anders gedragen:

 • ons hartritme wordt incoherent & onregelmatig
 • de reeds aanwezig opeenhoping van kleine “energiebellengeraken geblokkeerd
  • energiebellen zijn onverwerkte energiepatronen (emotionele wonden) uit het verleden die we in de loop der tijd hebben opgeslagen in ons hart
  • ze kosten ons energie en belemmeren de doorstroming van onze levenskracht
  • wij hebben de neiging om ons hieraan vast te klampen omdat we … vreemd genoeg, er zo gek van zijn…
 • er wordt een ruis gecreëerd in onze flow van informatie met als gevolg dat zelfs onze intuïtieve signalen overstemd worden
 • het hart sluit zich af

Ons hart wil eigenlijk niets anders dan groeien en telkens wanneer je het door angst sluit, het laat inpakken door angst, dan wil het steeds meer liefde, zoals een spier telkens meer volume & kracht gaat opbouwen. Hoe meer je het dus gaat afsluiten, hoe groter de druk wordt, daar alles om je heen gaat opvullen en je het bestaan toelaat je uiteindelijk te “breken”. Je geraakt zelf zo geblokkeerd dat je jezelf volkomen opblaast of dichtklapt (totale overspanning of burn-out).

In onze maatschappij, die voornamelijk gericht is op consumptie, zijn we met ons allen vastgelijmd in/aan de patronen die gericht zijn op krijgen/hebben (gelijk -,…), gepieker en… jawel, angst.

Onze samenleving wordt gestuurd wordt door angst. Kijk naar het journaal en je ziet over de ganse wereld angst die onze samenleving beheerst: geweld op straat, boosheid, woede, wrok, rancune, …

Het lijkt wel alsof alle mensen lijden aan een ziekte die angst wordt genoemd. Een ziekte met symptomen van verschillende emoties die mensen doen lijden: woede, haat, afgunst, verraad, jaloezie, …

En hoe lossen we dat lijden op, hoe genezen we die ziekte?

De waarheid onder ogen zien en onze emotionele wonden openrijten, het vergif eruit halen en de wonden vervolgens laten genezen, een Dr. Pimple-Popper-optie, niet? ?

Natuurlijk, als je je hart openstelt, om deze bellen los te maken & vervolgens te laten oplossen, zal er emotie loskomen en zit enerzijds de kans er dik in dat je gekwetst geraakt, je verraden voelt, je vertrouwen beschaamd wordt, …

Anderzijds ervaar ik dat als ik mijn hart afsluit, ik mijn leven niet leef. Ik heb een leven om te leven en dat vanuit de plaats die mij de antwoorden geeft, mijn hart.

Door hen die ons kwaad gedaan hebben te vergeven, – en dat betekent niet dat je hun gedrag goedkeurt – niet omdat zij het verdienen, wel omdat we zoveel van onszelf houden, zullen we niet langer slachtoffer willen zijn voor het aangedane onrecht. Vergeving is de enige weg tot genezing.

Vergeving uit compassie naar jezelf toe is alles wat je nodig hebt om jezelf te bevrijden van de energieblokkades die voortkomen vanuit jouw wrok. Dan zeg je:

“Nu is het genoeg, ik ben niet langer het slachtoffer.

“Ik gesel & misbruik mezelf niet langer.”

Vergeef je ouders, broers en/of zussen, jouw vrienden, … en God. Daar jij uiteindelijk jouw Goddelijke Zelf bent, zal je door God te vergeven JeZelf vergeven, houdt de zelfverwerping in je geest op & wordt er plaats gemaakt voor zelfacceptatie. De liefde voor jezelf zal zo sterk worden, dat je jezelf eindelijk kunt aanvaarden zoals je bent, en lief(de) is wie/wat jij bent.

Ik merk door mijn best te doen om onder alle omstandigheden te communiceren met anderen van uit het hart, ik heel wat zelf(ver)oordeel, zelfmisbruik en spijt vermijd. 

Ik kies ervoor de verantwoordelijkheid voor mijn communicatie te nemen en voel ook in mijn hart dat ik niet verantwoordelijk ben voor de emoties, gedachten, … die mijn communicatie bij anderen uitlokt.

Dat maakt dat ik steeds mijn best doe – I love my perfect imperfections – om alleen te zeggen wat ik bedoel, de dingen niet persoonlijk te nemen en niet te veronderstellen (afstand nemen en objectief bekijken) en de kracht van mijn woord in de richting van waarheid en liefde te gebruiken.

We laten ons zo gemakkelijk uitlokken door het gedrag van anderen (en onszelf niet te vergeten) vanuit het hoofd. Laat daarom jezelf en anderen weten dat als jij of zij klaar zijn om vanuit hun hart te praten, jij klaar bent om met hen te praten.

“Het hart is wie je bent, het hart definieert jou.”

Ontken je pijn niet, wat je ontkent wordt juist sterker, en verdrink er ook niet in.

Als je vanuit je hart leeft, dein je dat uit naar buiten en trek je dat als een magneet terug aan.

♥ Mijn hart is mijn leermeester ♥

Ik doe mijn best ernaar te luisteren, om er iets uit te leren, me herinneren… ?

♥ Het hart is mijn goeroe ♥

Veel liefde,

Marnik Moenaert


 • 0

The Hero Within – De Held Binnenin

Categorie :Blog,Pennenstreken

Living in these recent times many have become increasingly fearful, anxious and insecure.

In deze recente tijden zijn velen steeds banger, angstiger en onzekerder geworden.

The media is full of information, putting us in overload trying to discern who we trust, and what information is really true or fully accurate.

De media zit vol met informatie, waardoor we overbelast raken door te proberen te onderscheiden wie we vertrouwen, en welke informatie echt waar of volledig nauwkeurig is.

When we were young, we had our childhood heroes like Superman, who exemplified honesty, Integrity, humility, and a sincere life serving others.

Toen we jong waren, hadden we onze jeugdhelden zoals Superman, die een voorbeeld waren van eerlijkheid, integriteit, nederigheid en een oprecht leven dat anderen diende.

We are hard pressed today to find these qualities in people, who can we look up to?

We hebben tegenwoordig moeite om deze eigenschappen in mensen te vinden, naar wie kunnen we opkijken?

These challenging times can present us with a need to find new ways to adapt.

Deze moeilijke tijden kunnen ons de behoefte geven om nieuwe manieren te vinden om ons aan te passen.

I invite you to consider explore in a deeper way the actual meaning of the words authentic, honest, integrity and compassion.

Ik nodig jullie uit om op een diepere manier de werkelijke betekenis van de woorden authentiek, eerlijk, integriteit en mededogen te onderzoeken.

Words carry energy, meditating on each one to explore the deeper meaning for you can offer a profound journey into valuable insights.

Woorden dragen energy en terwijl jij mediteert op elk woord om de diepere betekenis te verkennen, kan deze diepgaande reis jou waardevolle inzichten bieden.

Spend time on each word, Feel yourself embodying that word. Make it a game to wear one of these words for a day.

Besteed tijd aan elk woord, voel jezelf dat woord belichamen. Maak er een spel van om een van deze woorden een dag lang met je mee te dragen.

We may discover as we allow ourselves to embody these living words more and more, we discover the hero within.

Alsof we onszelf toestaan deze levende woorden meer en meer te belichamen, kunnen we ontdekken dat we de innerlijke held openbaren.

We then have a strong foundation, and combining this with being heart centered and listening to our intuition, we can feel a greater sense of security, self confidence and greatly reduce our fears.

We hebben dan een sterke basis, en door dit te combineren met hartgericht zijn en luisteren naar onze intuïtie, kunnen we een groter gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen voelen en onze angsten aanzienlijk verminderen.

Offered in love & service, Aangeboden in liefde & service,

Mary  Jones 


 • 0

Corona & herbronnen

Categorie :Blog,Pennenstreken

Omdat het lijkt alsof onze wereld midden in een grote storm zit, vol grijze wolken die het zicht belemmeren, en met stromende regen, waarbij de wind ons koud, angstig en alleen doet voelen.

Alle negativiteit in deze wereld, alle verwarring, alle zorgen in grote angst, wervelen om ons heen in zo’n groot lawaai en afleiding die ons uit balans brengen.

Het is de belangrijkste tijd om naar binnen te gaan en onze verbinding met de Goddelijke Bron en de oneindige liefde te voelen die ons doordringt en ons omringt.

Door Goddelijke Liefde en Genade worden we verheven boven de storm boven de wolken, in liefdevolle armen opgetild boven de winden van grote afleiding die ons uit onze koers blaast.

Door Goddelijke Genade en Liefde worden we in de zon gebracht die er altijd is en altijd schijnt en we zijn doordrenkt van goddelijk licht, onbeschrijfelijke schoonheid en vrede. We zijn nu gezegend met het vermogen om duidelijk te zien en te voelen wat echt belangrijk is. De openbaring dat we allemaal één en allen innige liefde zijn.

Dus nodig ik je uit om boven al het lawaai en de afleiding van de wereld uit te stijgen en met een duidelijke visie te zien en de grote opluchting en het gemak in je hart te voelen, en de goddelijke liefde te voelen die er altijd is, je bent oneindig geliefd.

Mary Jones

www.maryjonesheartsong.com

As it seems that our world is in the middle of a great storm full of gray clouds obstructing view, and rain pouring, the wind blowing making us feel cold, fearful and alone.

All the negativity in this world all the confusion all the worry in great fear swirl around us in such a great noise and distraction pulling us off balance.

It is the most important time to go within and feel our connection to Divine Source and the infinite love that saturates us and surrounds us.

By Divine Love and Grace we are elevated above the storm above the clouds, Lifted in loving arms above the winds of great distraction that blows us off course.

By Divine Grace and Love we are brought into the sun which is always there which is always shining and we are saturated with Divine Light, indescribable beauty, and peace. We are now gifted with the ability to see clearly, and feel what is truly important. The revelation that we are all one and all dearly loved.

So I invite you to rise above all the noise and distraction of the world and see with clear vision and feel the great relief and ease in your heart, and feel the divine love that is always there, you are loved beyond measure. 

Mary Jones

www.maryjonesheartsong.com


 • 0

PENNENSTREKEN: “LICHT & ONLICHT”

Categorie :Blog,Pennenstreken

To BE or not to BE.

Is het werkelijk zo dat er ofwel licht of duisternis is? Bestaat duisternis wel?

Mijn gevoel is dat wij ons dat voor een stuk hebben laten voorschotelen & dat zo aanvaard hebben.

Als ik mijn gevoel volg, dan is er geen duisternis, eerder onlicht.

Wat bedoel ik daarmee?

Wel licht is er altijd, want wij zijn licht, liefde, energie, … (vul zelf maar in) met een Bewustzijn dat altijd in beweging is.

Als we ervan uitgaan dat “ieder-1” van ons een lichaam (BODY), geest (MIND) & ziel (SOUL) heeft, is het misschien nuttig om na te gaan hoe deze met elkaar interacteren om het verhaal licht & onlicht beter te kunnen toe”lichten”.

Ik zeg hier wel duidelijk ieder-1 daar B-M-S een constante invloed op elkaar hebben en we allemaal op pad zijn in dit Aardse leven naar dat éne: geluk, onvoorwaardelijke liefde, …

Laten we ons trio (B-M-S) eens metaforisch voorstellen:

 • ons fysieke lichaam = een gsm-toestel
 • onze Ziel = onze provider (bv. Telenet, Proximus, …), diegene die ons lichaam aanstuurt, m.a.w. ons Lichaam is het voertuig van onze Ziel.
 • onze geest (= bewustzijn) = de operator (bediener) van onze gsm & ons netwerk, m.a.w. onze geest stuurt ons lichaam en onze ziel aan, onze ziel is dus het voertuig van onze Geest

Wat er ook gebeurt, er is altijd energie, licht & …

De ziel is een blijvende energie die bij het (af)sterven van het lichaam niet verloren gaat, deze zoekt “gewoon” opnieuw bereik op een ander toestel, een modernere versie ?.

In dat opzicht kunnen we op zielsniveau niet echt over duisternis spreken. De ziel is altijd licht, alleen leren we tijdens ons traject op aarde om steeds minder en minder in ons licht te staan (omwille van overtuigingen, geloof, opvoeding, omgeving, …) zodat het wij zelf zijn die ons licht keer op keer versluieren met een wikkel.

Stel jezelf voor in een donkere kamer waar jij puur licht bent: de kamer is compleet verlicht.

Stel je voor dat jij keer op keer jouw licht versluiert, jezelf niet toelaat om in je kracht te staan -voor het goedkeuren van anderen of door de macht die anderen over je uitoefenen- dan blijft je licht even fel schijnen, echter hoe meer sluiers je er rond wikkelt, hoe minder licht er in de kamer afgegeven wordt.

Tot op een moment dat het donker is en jij je eraan aangepast hebt.

Dan spreek je eerder van onlicht, omdat er onder de sluiers licht aanwezig is, niet van duisternis. Als je je nu hiervan opnieuw bewust wordt en je door vallen & opstaan keer op keer één sluier van rond jouw lamp “ont”-wikkelt, dan zal jouw licht opnieuw volledig de kamer doen oplichten.

Dat zou je nu “verlichting” of persoonlijke “ont”-wikkeling” kunnen heten.

Letterlijk en figuurlijk word jij lichter (ballast, sluiers) door het ont-wikkelen of afwikkelen van jouw sluiers en sta je meer en meer in jouw kracht en dat wordt duidelijk zichtbaar voor jou & je omgeving.

Zo, dan rest er mij enkel te hopen dat we de volgende dagen (mooi) weer krijgen i.p.v. onweer.

In ieder geval is slecht weer een persoonlijke interpretatie, zoals onjuist aangepaste kledij hiervoor.

En wanneer weer en onweer elkaar afwisselen is er steeds zonneschijn.  

?  

Lichtgroet,

Marnik Moenaert

dinsdag 6 oktober 2020


Blijf op de hoogte!