Categorie : Blog

 • 0

Over het veranderen van perspectief:

Categorie :Blog,Slider

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw, begon het tijdperk dat jongens
en jongemannen hun emoties ‘moesten’ gaan tonen. Vaak ontstonden er
vanwege scheiding zogeheten gebroken of ontwrichte één-ouder gezinnen.
Het kind had dan niet meer een stabiele vader-figuur als rolmodel en nam
de nodige ‘mannelijke’ energie over van de moeder.


In die tijd hing in veel huizen het schilderij aan de muur van het ‘jongetje
met een traan’. Volgens overlevering was het een doofstomme weesjongen
die geadopteerd werd door de Italiaanse schilder Giovanni Bragolin.
De legende is, dat het jongetje zijn studio in brand heeft gestoken.

In 1985 publiceerde The Sun het relaas van een brandweerman, die
vertelde dat in heel veel uitgebrande huizen het schilderij van die ‘huilende jongen’ onbeschadigd werd terug gevonden. Al snel ontstond het bijgeloof dat er een vloek op zou rusten. Het ging zelfs zo ver, dat er openbare verbrandingen werden georganiseerd van die ‘huilende jongen’ schilderijen. Uiteindelijk bleek dat het makkelijk te verklaren was, het doek had een sterk brandwerend vernis en bij brand brak eerst het touwtje waarmee het schilderij aan de muur hing, waardoor het met de voorkant plat op de grond viel. Daarmee was het beschermd en bleef het ongehavend. Dat was niet altijd zo voor de echte, huilende jongetjes.


Wanneer we alleen maar ‘in ons hoofd blijven’ en vast zitten in onze gedachten, dan komen we nooit bij die plek waar de oplossing zit. Die komt via onze emoties, via onze tranen, door te voelen en is in ons Hart. Hoeveel we ook vanuit ons hoofd iets aangeleerd krijgen en vandaaruit iets gaan ‘doen’, dan is het zinloos. Daar kun je direct mee stoppen. Pas wanneer je diep vanuit je hart gaat voelen, zonder woorden of gedachten net als het doofstomme weesjongetje, dan raak je bij het aller-diepste wat ons allemaal Mens maakt en verbindt.

De Sioux Indianen hebben een gezegde:
            “Van jouw hoofd naar je hart is slechts een kleine afstand,
          evenwel is de langste reis die jij in jouw leven aflegt,
          om van jouw Hoofd naar jouw Hart te geraken.”

 
Wanneer je in jouw Hart bent, dan is daar geen afgescheidenheid, dan is daar geen angst en maak jij je geen (kop)zorgen. Daar in jouw hart is een innerlijke rust, een wijs ‘weten’ en stille kalmte. Het is een poort waar we allen toe uitgenodigd worden om in dit leven doorheen te gaan en een vrij soeverein en spiritueel Mens te zijn. Om geraakt we mogen worden door een traan van een jongen, of een man, of door ieder levend mens zeker nu, heel dichtbij of veraf, door de enorme Weltschmerz die we om ons heen kunnen voelen.

Luister naar je Hart en zie vanuit dat perspectief, wat nu het juiste is en wat nu nodig is. Dat innerlijk perspectief, wanneer je dàt eenmaal gezien en doorzien hebt, dan kun je het niet anders meer zien dan vanuit jouw hart en wordt het zoveel mooier, simpeler en helderder.

Het antwoord op alles is altijd Liefde en Liefde, dat ben Jij.

Namens Centrum ABC,

Gerald Westhoff

www.nondualbiodynamics.com / © Gerald Westhoff 2021


 • 0

Wat over mededogen:

Categorie :Blog,Geen onderdeel van een categorie,Slider

En de wijze mysticus zei:

“Wanneer je een bloem liefhebt, werkelijk liefhebt, dan pluk je die niet.
Want als je die plukt, dan gaat die dood en houdt op om dat te zijn
waar jij van houdt.
Dus, als je een bloem liefhebt,   laat die dan staan.
Liefde gaat niet over bezitten.
Liefde gaat over waarderen.”

In het internationale zakenleven, waar ik vroeger decennia lang bij het grootste (handels-) bedrijf ter wereld werkte, heb ik geleerd dat het allerbelangrijkste voor mij is om iemand waarmee je zaken doet, ook die zaak te gunnen. Het is eigenlijk een heel mooi uniek woord.
Het gaat voor mij niet om de laagste prijs of om iemand uit te persen, wat zo vaak gebeurde, bijvoorbeeld door de supermarkten bij de boeren. Het gaat er voor mij om, dat allebei de partijen met een glimlach de zaak kunnen beklinken, met een warme handdruk en oprechte eervolle verbinding, een intentie vanuit hart en ziel, als mens tot mens, met elkaar afspreken.

Wanneer jij een bloem plukt, dan ontneem je die bloem de vrijheid en gelegenheid om te bloeien voor iemand anders, die op diens beurt er van had kunnen genieten.
Ook ontneem je de bloem de mogelijkheid om zich uit te zaaien en het volgende seizoen een heel groot veld vol met mooie bloemen te worden.
Zie dat beeld innerlijk van binnen, stel het je even voor zo’n heel groot veld vol met bloemen.
Vergelijk het dan met een afgescheiden bloem, eenzaam en alleen, geplukt in een vaas…


Gun een ander dat wat jij jezelf ook zou gunnen.
Dat is zo met alles in het leven, het kleine en het grote.
In het woord mededogen zit het woord ‘dogen’ wat verwant is aan dulden, toelaten, je medemens toe-laten precies zo als hij/zij is.
Mede-dogen is in verbinding, ‘samen met alle levende wezens’.
Het mededogen is als een uitgangspunt om ‘alle anderen te behandelen zoals jij zelf ook behandeld wil worden.’


Pas wanneer je jouzelf het allerbeste gunt, dan kun jij dat ook aan een ander gunnen.
Heb mededogen met jouzelf, begin daarmee, dan openen zich geleidelijk alle harten van het Universum zich voor jou.
Dan zijn alle bloemen van ons allemaal, dan kunnen wij allemaal samen genieten van de velden vol met bloemen. Dat is vrijheid, dat is mededogen.


Het antwoord op alles is altijd Liefde. Dat ben Jij.

Namens Centrum ABC, Gent

Gerald Westhoff

www.nondualbiodynamics.com / © Gerald Westhoff 2021


 • 0

Wat over zelfrespect:

Categorie :Blog,Slider

Enkele weken geleden was er een samen-komst, daarin werd uitgelegd dat wanneer iemand iets van jou afpakt, die wel de bezitter of de gebruiker wordt, maar niet de eigenaar is.
Iemand wordt pas eigenaar wanneer jij het weggeeft, verkoopt of als het een erfenis is.


Oftewel, wanneer iemand jouw fiets wegpakt en er met jouw fiets vandoor gaat.
Dan blijft die fiets nog steeds van jou, ook al gebruikt die ander jouw fiets jarenlang en ben jij het bijna vergeten.


Soms geven we natuurlijk wel tijdelijk iets in vertrouwen aan een ander
in bruikleen. Dat vertrouwen wordt in het Engels een “Trust” genoemd.
Bijvoorbeeld wanneer jij tijdelijk aan iemand jouw fiets geeft, zodat die
daarmee de boodschappen kan gaan doen voor een oude buurvrouw
of buurman.
Die oude buur is dan de begunstigde in die vertrouwensband (Trust), degene die de fiets in goed vertrouwen gebruikt (geleend heeft) zal daarna als het goed is weer de fiets netjes teruggeven aan de eigenaar. Datzelfde diende ook te gelden voor jouw geboorte-trust en zelfs voor de wereld-trust. Daarin is alle waarde opgebouwd van al onze voorouders en de hele mensheid.


Hoe zit het nu met jouw eigen-waarde? Jouw zelf-vertrouwen? Jouw zelf-respect?
Heb je daar al eens over nagedacht en gevoeld of je dat wel helemaal zelf in eigendom hebt? Of voel je van binnen dat iemand het heeft afgepakt van jou? Heeft iemand jou dat als het ware van jou gestolen en ben jij dat misschien zelfs vergeten?

            Iemand kan je alleen jouw eigen-waarde, jouw zelf-vertrouwen
              of zelf-respect afnemen, als jij het zélf weg geeft. ”

Neem dat allereerst niet jouzelf kwalijk, zie het als een inzicht en een leermoment nu je dat zelf ziet. Oordeel nooit over jouzelf, want later wordt het een cadeau van zelf-realisatie.

Wanneer jij doorziet dat jij het nooit hebt weggegeven, dat jij namelijk nog steeds zelf de eigenaar bent, dan hoef je het alleen maar weer zelf terug binnen in jouzelf in bezit te nemen. Je hebt namelijk niets en niemand buiten jou nodig, niets van een ander, om weer terug in jouw eigenwaarde, totaal zelfvertrouwen en zelfrespect te zijn. Het is al van jou.

Natuurlijk willen diegenen die jou je (levens)kracht ontnomen hebben, niet dat jij weer zelf in jouw kracht gaat staan. Het is net als de volksbeweging en de vrijheidsbeweging met de woorden van Mahatma Gandhi:
Eerst negeren ze je, dan lachen ze om je, dan vechten ze tegen je en uiteindelijk, dan win jij.


Voel je zelf daarin gesterkt, jij bent in goed gezelschap en je hoeft dit niet alleen te doen. Samen zijn wij sterk, helpen wij elkaar in en met respect voor elkaar en met onszelf en de wereld, de natuur en de hele schepping. Realiseer je, als je nu nog twijfelt, dat gedurende de hele historie de weg van waarheid, respect en liefde, altijd opnieuw weer heeft overwonnen.

Het antwoord op alles is altijd Liefde. Dat begint bij jou en dat ben Jij.

Zelf-Respect!

Namens Centrum ABC, Gent

Gerald Westhoff

www.nondualbiodynamics.com / Gerald Westhoff


 • 0

Wat over onze innerlijke kracht:

Categorie :Blog,Slider

Velen van ons kennen deze quote van Jiddu Krishnamurti:

  “Het is géén teken van gezondheid om aangepast te zijn aan een grondig zieke maatschappij.”


Vandaar kunnen we ons de vraag stellen, wat is gezondheid en wat is ziekte?

Steeds meer mensen zien dat die oude maatschappij ongezond is en was.
Bezien vanuit de Bio-Logische Natuurwetten (ook wel de “nieuwe geneeskunde” genoemd), is gezondheid en ziekte juist het omgekeerde van wat ons is verteld en wat de meeste mensen tot nu toe geloven.


Gezondheid is niet het idee dat we als individu van alles moeten “doen”.
Allerlei naar buiten, extern gerichte (manische) acties. “Werken” noemen ze dat.
Steeds maar weer meer, meer en meer.
Daardoor raken de natuur, de mens zelf en de samenleving als geheel, uit balans.


Gezondheid is wel het in evenwicht zijn en blijven van de potentie, de innerlijke balans, kracht en energie die wij van binnen hebben.
Gezond en potentie is, alles wat mogelijk en noodzakelijk is om gebalanceerd te kunnen omgaan als menselijk organisme, zowel individueel en samen als groep, met alles wat zich voordoet in de samenleving om ons heen.


Die gezondheid, die innerlijke balans in het lichaam, de geest en de ziel, noemen we potentie.
Dat is een creatieve en scheppende kracht in ons allemaal.
Die levenskracht ervaren wij in ons, vooral wanneer wij in rust, vrede en stilte zijn.

Oftewel vanuit gezondheid wordt bedoeld met potentie: de capaciteit om te kunnen reageren, reflecteren en responderen. Deze balans wordt ook wel de “homeostase” genoemd.


Vroeger spraken we van een potentaat, degene die de potentie (innerlijke kracht) vasthield.
Dat was vroeger een ‘vorst’ (of een monarch) van een land.
Wanneer jij zelf als Mens, in jouw eigen innerlijke potentie en kracht staat, dan hoef jij die kracht niet meer uit handen te geven. Dan wordt die jou niet ontnomen. Dat is gezondheid.

Het herstellen (zoals in het “Restoration Plan”) is hard werken om onze levenskracht, onze LifeForce, oftewel onze potentie weer terug in balans te brengen.
Dat terug weer herstellen, vraagt ook kracht, inspanning en energie. Wij brengen die terug in ons.
Dit proces van herstellen is hard werken, innerlijk gericht. Het brengt met zich mee wat aanvoelt als een ‘ongemak’, een on-gemak is vertaald in het Engels een un-ease, oftewel een dis-ease (ziekte).
Dat ‘herstellen’ met een ongemak, wordt bijna misleidend een ziekte (in de maatschappij) genoemd.


In de fase vóór het herstellen, wordt onze kracht gebruikt (mis-bruikt) om te reageren en responderen op wat zich voordoet. Waardoor wij onze potentie, onze hulpbronnen en innerlijke kracht uit handen geven en verliezen. Dat is die echte, zieke maatschappij, die van het ‘lijdzaam’ volgen tot het te laat is.

Wanneer we ons nu als vrije Mens van binnen naar buiten moeten richten, hebben wij alle hulpbronnen en kracht van binnenuit zelf nodig. Die staan tot onze eigen beschikking.

Het antwoord op alles is altijd Liefde. Dat ben Jij.

Namens Centrum ABC, Gent

Gerald Westhoff

www.nondualbiodynamics.com / © Gerald Westhoff 2021


 • 0

Wat over onafhankelijk zijn:

Categorie :Blog,Slider

Wij zijn moedige Mensen,… Jij bent een moedig Mens…!!!
Het is eigenlijk wel vreemd, om dat tegen elkaar te zeggen.
In deze tijden is het nu belangrijk, dat wij die moedigheid in onszelf en ook bij elkaar echt erke
nnen.


Jij ben een héél moedig Mens, dat betekent ook dat jij Zelf-Vertrouwen hebt. Dat Zelf-Vertrouwen is een eerste grote stap van spirituele groei, die nodig is voor jouw onafhankelijkheid. Om totaal in jouw kracht te gaan staan.

Wij zijn er aan gewend geraakt als kind om afhankelijk te zijn van je ouders, je leerkrachten, je werkgever en vaak is er daarna ook een medeafhankelijk-heid in onze relaties – zoals in het woord co-dependency.

Wanneer er een afhankelijkheid van iemand is, dan komt daar vaak op een gegeven moment een gevoel van frustratie bij.

Iemand afhankelijk van je maken, van jou afhankelijk laten zijn en afhankelijk van jou houden is controle. Is diefstal. Iemand bewust toestaan zich afhankelijk van jou te laten zijn en te blijven, dat heeft te maken met macht en de kracht uit handen geven of de kracht wordt je dan zelfs ontnomen. Dat is stelen.


Het is bijna een soort van slavernij, van paupers (armen).
Afhankelijkheid is beknellend en veroorzaakt pijn, het is niet liefdevol. Liefdevol zijn is de ander verrijken.


Daarom is het heel belangrijk dat we ieder zelf, onze eigen onafhankelijkheid terug nemen en ook die altijd aan een ander terug geven, wanneer die (mede-)afhankelijk van jou is. Ook dat we samen gaan leren elkaar daarin te steunen, om samen in eigen on-afhankelijkheid terug te komen en te zijn. Daarin zit kracht. Samen zijn we sterker.

Naast die eerder genoemde moedigheid is er ook Zelf-Vertrouwen nodig om onafhankelijk te zijn.
Onvoorwaardelijk zelfvertrouwen is iets waar de meesten van ons niet de tijd nemen om over na te denken. Wanneer er onvoorwaardelijk zelfvertrouwen is, dan heb jij geen behoefte, geen wens of verwachting meer, om afhankelijk van iets of iemand buiten jou te zijn. Het antwoord zit in jou.


Wanneer je niet meer jouw vertrouwen aan iets of iemand buiten jouzelf weg-geeft, oftewel wanneer jij een vol-ledig innerlijk vertrouwen hebt, dan ben je ook niet meer afhankelijk !!
Dan kun jij verantwoordelijk zijn, voor jouzelf èn voor een ander, zonder iets terug te verwachten.
Verantwoordelijk zijn, betekent niets anders dan het kunnen antwoorden op alles wat zich voordoet.


En, het antwoord op alles is altijd Liefde. Dat ben Jij.

Namens centrum ABC, Gent

Gerald Westhoff

www.nondualbiodynamics.com / © Gerald Westhoff 2021


 • 0

Wat over grenzen en zelf:

Categorie :Blog,Slider

“Als je jezelf een Indiër of een Moslim of een Christen, een Fransoos, Nederlander of een Europeaan noemt, of wat dan ook…, dan ben je gewelddadig.
Zie jij in waarom het gewelddadig is?


Omdat alles waar jij een naam aan geeft, een etiket of label op plakt, jij jezelf scheidt van de rest van de mensheid.

Wanneer jij jezelf scheidt door geloof, door nationaliteit, door traditie, door cultuur of overtuiging, dan kweekt het geweld.

Dus iemand die geweld wil begrijpen, behoort tot geen enkel land, tot geen enkele religie, geen enkele politieke partij of partijstelsel; die houdt zich bezig met het volledig begrijpen van de mensheid.”

Deze innerlijke bewustwording is dankzij de filosoof Jiddhu Krishnamurti.

J. Krishnamurti

Nationalisme met de bijbehorende rampzalige vaderlandsliefde, is eigenlijk een veredelde vorm van tribalisme.
In een kleine, of in een heel grote stam is er een gevoel van saamhorigheid omdat men dezelfde taal, hetzelfde bijgeloof, hetzelfde soort politieke en religieuze systeem heeft.

En men voelt zich daarom veilig, beschermd, gelukkig, gerustgesteld. Voor die veiligheid, die geruststelling zijn we bereid anderen te doden die hetzelfde verlangen hebben om veilig en beschermd te zijn, om ergens bij te horen. Dat afschuwelijke verlangen om zich met een groep, met een vlag, met een religieus ritueel, enzovoort, te identificeren, geeft ons het gevoel dat we wortels hebben, dat we geen dakloze zwervers zijn.

Hoe gaan we om met het geweld van andere mensen?
Bijvoorbeeld, jouw buurman is gewelddadig. Hoe zal je dat aanpakken? Keer je hem de andere wang toe? Dat vindt hij prachtig. Wat zal je doen? Zou jij je die vraag nog stellen als jij werkelijk geweldloos bent? Als er geen enkel spoor meer van geweld in jou aanwezig is?

Luister goed naar deze vraag en stel die nogmaals in jezelf.
Hoe gaan we om met het geweld van andere mensen?
Als er in je hart, in je geest geen enkele vorm van geweld zou zijn, geen haat, geen verbittering, geen gevoel van vervulling, geen wens om vrij te zijn, helemaal geen geweld, zou je dan nog de vraag stellen hoe je met je buurman moet omgaan die gewelddadig is?
Misschien noemen anderen het wel gewelddadig wat jij doet, maar jij bènt dat niet.


Op het moment dat je buurman gewelddadig handelt zal jij weten hoe je op die situatie moet reageren. Maar iemand anders die toekijkt zou kunnen zeggen: ‘Jij bent ook gewelddadig.’.
Jij weet echter dat je dat niet bènt.
Dus het gaat erom dat je zelf volledig zonder geweld bent – dan maakt het niet uit hoe een ander je noemt.

Het antwoord op alles is altijd Liefde. Dat ben Jij.

Namens Centrum ABC, Gent

Gerald Westhoff

www.nondualbiodynamics.com / © Gerald Westhoff 2021


 • 0

Wat over wie Jij bent:

Categorie :Blog,Pennenstreken,Slider

Vaak gaan we nog ongemerkt mee in angst, terwijl dat onnodig is wanneer wij ons zonder twijfel realiseren dat wij al Liefde zijn en er een overvloed is.

Vanaf de ‘80er jaren heb ik vele jaren in Japan gewoond en heb ik daarna nog decennia lang met Japanners samengewerkt.
Opmerkelijk is dat geen van hen daar ooit nog over Hiroshima of Nagasaki sprak.
Voor de meesten was het niet meer dan een verplicht bezoek met middelbare schoolreisjes, om de restanten te zien van de vernietiging veroorzaakt door de atoombommen.

Tegelijkertijd aan de andere kant van onze planeet, in Nederland, was er in 1983 de grootste demonstratie tot dan toe ooit. Er stonden 550,000 mensen in Den Haag tegen kernwapens, met de leus: “Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland”.

In die herinneringen heb ik in de groepsomschrijving van onze Belgium Assembly, op zowel Telegram als Gforce, deze volgende leuze gebruikt:
   “Samen creëren we een nieuwe wereld! Om te beginnen in België.

Net zoals met alles, begint het creëren van een nieuwe wereld met en in onszelf.
Daarom, verbeter de wereld, verbeter jezelf!
Dan is de eerste vraag natuurlijk, hoe doe je dat.

Ho’oponopono is een eenvoudige sjamanistische methode uit Hawaii, die ervoor zorgt dat jij terug vrij komt bij jezelf.
Eenvoudig zeg je tegen jezelf, de wereld en natuur, de kosmos en het goddelijke:

        “Het spijt me.
                 Vergeef me alsjeblieft.
                 Ik hou van je.
                 Dankjewel.”

Door dit steeds weer opnieuw te blijven herhalen, vooral wanneer jij het lastig hebt, verandert er iets binnen in jou.
Je zult zien dat op het moment dat jij zegt “ik hou van je” tegen jezelf of het universum, dat angst en ergernis gaan verdwijnen.
Pure liefde en harmonie komen er in de plaats voor terug.
Als je Ho’oponopono steeds herhaalt voel je je meteen beter.
Het is alsof je een nieuwe wereld binnengaat en het is dié nieuwe wereld die wij samen met elkaar creëren, om te beginnen in België.

Het antwoord op alles is en blijft altijd Liefde en Liefde, dat ben Jij.

Namens Centrum ABC,

Gerald Westhoff

www.nondualbiodynamics.com / © Gerald Westhoff 2021


 • 0

winter In & LENTE uit… bezinnen in de natuur

Categorie :Anders, waarom?,Blog

Beste allemaal

De seizoenen geven een heel natuurlijk ritme aan ons leven en samenleven. In elk seizoen verandert de lengte van de dagen, wijzigt het klimaat en vertoont elk seizoen een eigen karakter: de lente doet ons denken aan nieuw leven én toekomst, de zomer is een tijd van warmte en ontspanning… de herfst daarentegen aan sterven en verdriet, de winter is kil en stil…

Ieder seizoen kent een cyclus van opbouwen en loslaten… met de winter die stilaan de deuren naar de lente opent, krijgen we kansen aangeboden… het innerlijke werk van de winter mag zichtbaar worden gemaakt nu de Lente heel zacht haar intrede doet… niks overhaast! Ieder wandelt zijn of haar unieke pad, de ene al wat steviger dan de ander.

Een einde zet de deur open voor een nieuw begin… een nieuwe job, een nieuwe relatie, een verhuis in de planning, meer vreugde ervaren, groots vertrouwen stralen… Ook de natuur wil ons haar verhaal vertellen want tijdens haar winterslaap heeft ook zij haar innerlijke werk verricht. Met iedere zonnestraal richt ze haar innerlijke werk naar buiten… lammetjes huppelen de weide in, krokussen brengen hun eerste kleur in de natuur, vogels zingen hun lied vrolijk… Horen, Voelen, Zien naar dieren of naar planten, mineralen… allemaal brengen ze spirituele en magische lessen als sleutel tot zelfkennis en bewustzijnsverruiming.

De natuur heeft altijd al een belangrijke plaats ingenomen in mijn leven. Elke keer voel ik mij gegrepen door een diepe bewondering voor het wonder van de natuur, voor haar enorme diversiteit en vooral voor wat ze mij vertelt over mijn eigen leven op het moment van een dergelijke ontmoeting. Voor mij bestaat er geen twijfel over dat de natuur tot ons spreekt, mits we maar luisteren.

Elk dier heeft een verhaal te vertellen. Elke bloeiende bloem herinnert ons eraan dat wij ons kunnen en moeten ontplooien, en elke boom fluistert ons met zijn ruisende blaadjes de geheimen van het leven in het oor. Tegenwoordig bestaat er in brede kring een tendens om “ terug naar de natuur” te willen. Velen verlangen ernaar “ het contact met de aarde te herstellen”. De waarheid is dat het contact nooit verbroken is geweest. De aarde en de mensen blijven eeuwig onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alles wat wij doen heeft gevolgen voor de aarde en alles wat er met en op haar gebeurt heeft gevolgen voor ons.

Ik voel me een deel van de natuur. Als deel ervan acht ik het mijn verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk af te weten van de omgeving waarin ik leef. Hoe beter ik alles om mij heen begrijp, hoe beter ik mezelf begrijp. Daarom streef ik ernaar mijn omgeving en alle leven daarin; zowel menselijk als dierlijk … de volledige natuur zo goed mogelijk te begrijpen.

Willen we echt productief en creatief bezig zijn in onze wereld, dan zullen we haar taal moeten leren beheersen… de taal van het dierenrijk; het plantenrijk; het rijk der gesteente en mineralen. De wereld kent vele mythen over een magische periode en plaats in het verleden, toen er geen grenzen tussen mens en natuur bestonden.

Zou het niet fantastisch zijn als we hun geheim leerden kennen?

De natuur houdt ons aldus vermogens voor ogen die ook wij bij onszelf tot ontwikkeling zouden kunnen brengen. Om van de natuur te leren dienen we eerst met hen te leren communiceren.

Wanneer we met de natuur leren communiceren, en leren luisteren, zien, voelen, ervaren we het fenomeen van onze eigen menselijke essentie op directe wijze en worden ons bewust van onze eigen krachten en mogelijkheden… de natuur is niet langer onderschikt aan de mens. De natuur wordt onze leraar, onze vriend, onze gezel op onze levensweg. Ze laat ons zien dat het leven waarlijk Goddelijk is. Ze geeft ons onze kinderlijke verwondering over de wereld terug en wekken opnieuw ons verloren gegane geloof in magie, dromen en onbegrensde mogelijkheden.

Heb je zin om deel te nemen in groep of individueel? een wandeling aan zee of in het bos? Wil je opnieuw leren communiceren met de natuur? Zit je met vragen en je kan je niet direct een oplossing voor ogen maken? Laat de natuur je helpen… begin een relatie met de natuur én met jezelf!

Laat je onderweg verrassen en je zal zien dat het wonder van jouw innerlijk natuur zich openbaart door de uiterlijke connectie met de natuur.

Blessed Spring!

Annick Verbeke

centrum ABC

www.awareness-selfhealing.com

We gaan de natuur in vanaf april…

Welkom!

We can all live a Life of service,
Service is Universal…


 • 0

Who is the seer, what is the seen?

Categorie :Blog,Pennenstreken

I have seen much division in the world, and so much information in the media, so many points of perception to choose from. So many “right ways“ to be, to So many ways, so many options to choose. So what is your choice of perception? What do you base it on? What truth do you choose?

So many lead to a sense of “us and them”. Good and bad, judgements to cling to, separation, all based in fear, not love.

Behind all these truths that we choose, what fuels us is a great passion to love and be loved. To be part of a whole. To feel safe.

Let’s go deeper, who is that you that makes all these choices, who is the Perceiver ?

Who is the you underneath your identity and gender in this lifetime?
You who is the eternal point of expression of Lifeforce?
An aspect of God who has chosen your current form and way of being and expression.

Who Is the you behind the you that sees, hears, feels, and chooses points of perception?

To become aware of that which we truly are, we realize we are all part of the One Heart, all are on a path to coming home, we are the Love that we seek.

Underneath the layers of perception and choice of reality…

All that we identify with in this lifetime, the sum of our perceptions, goals and lifestyle can be set aside… take a deep breath…
relax into the great stillness, there you will meet your true Self, your higher Self.
There is no gender, no lifestyle, no politics, there is only Love. Breathe that in….

From this greater point of view, all illusions of separation can fall away, only Love remains.

Here is unconditional Love, a powerful force that sustains All That Is, it is so much greater than any definition of it we have.

We are part of it, the expression and the expressed, all rolled into One.

The drop of water in the ocean.

Let this be the great awakening.

Offered in love. ?

Mary Jones


 • 0

Het hart is mijn goeroe

Categorie :Blog,Pennenstreken

We think that hate is the opposite of love.

When we hate, we still love.

When we fear, we are no longer love.

Michelle L. Karén

Wanneer ik iemand vraag: “Wat is volgens jou het tegenovergesteld van LIEFDE?”, dan krijg ik grotendeels het antwoord: “HAAT”.

Is dit werkelijk zo?

Wellicht is dit in ons hoofd zo, daar het zo geprogrammeerd werd.

Als ik echter uit mijn hoofd naar mijn hart zak – en volgens de Sioux is dat de langste reis die je in je leven zult maken – dan voel ik wat Michelle Karén vertelt:

 • “We denken dat haat het tegenovergestelde van liefde is.
 • Wanneer we haten, hebben we nog steeds lief.
 • Wanneer we angst hebben, zijn we niet langer liefde.”

M.a.w. is het dus heel moeilijk om liefde te voelen als je bang bent.

Wetenschap toont aan dat ons hart:

 • eigenlijk niet gebonden is aan het concept van tijd & ruimte
 • alles (= energie met informatie) waarneemt alvorens ons brein en vervolgens ons lichaam hier op reageren
 • een flow van informatie doorstuurt naar het brein, dat brein reageert en stuurt de flow door naar het lichaam dat op zich ook gaat reageren (buikgevoel, haren die recht komen, …)

Wanneer er echter angst is, gaat het hart– spiritueel “de zetel van de ziel” genoemd – zich helemaal anders gedragen:

 • ons hartritme wordt incoherent & onregelmatig
 • de reeds aanwezig opeenhoping van kleine “energiebellengeraken geblokkeerd
  • energiebellen zijn onverwerkte energiepatronen (emotionele wonden) uit het verleden die we in de loop der tijd hebben opgeslagen in ons hart
  • ze kosten ons energie en belemmeren de doorstroming van onze levenskracht
  • wij hebben de neiging om ons hieraan vast te klampen omdat we … vreemd genoeg, er zo gek van zijn…
 • er wordt een ruis gecreëerd in onze flow van informatie met als gevolg dat zelfs onze intuïtieve signalen overstemd worden
 • het hart sluit zich af

Ons hart wil eigenlijk niets anders dan groeien en telkens wanneer je het door angst sluit, het laat inpakken door angst, dan wil het steeds meer liefde, zoals een spier telkens meer volume & kracht gaat opbouwen. Hoe meer je het dus gaat afsluiten, hoe groter de druk wordt, daar alles om je heen gaat opvullen en je het bestaan toelaat je uiteindelijk te “breken”. Je geraakt zelf zo geblokkeerd dat je jezelf volkomen opblaast of dichtklapt (totale overspanning of burn-out).

In onze maatschappij, die voornamelijk gericht is op consumptie, zijn we met ons allen vastgelijmd in/aan de patronen die gericht zijn op krijgen/hebben (gelijk -,…), gepieker en… jawel, angst.

Onze samenleving wordt gestuurd wordt door angst. Kijk naar het journaal en je ziet over de ganse wereld angst die onze samenleving beheerst: geweld op straat, boosheid, woede, wrok, rancune, …

Het lijkt wel alsof alle mensen lijden aan een ziekte die angst wordt genoemd. Een ziekte met symptomen van verschillende emoties die mensen doen lijden: woede, haat, afgunst, verraad, jaloezie, …

En hoe lossen we dat lijden op, hoe genezen we die ziekte?

De waarheid onder ogen zien en onze emotionele wonden openrijten, het vergif eruit halen en de wonden vervolgens laten genezen, een Dr. Pimple-Popper-optie, niet? ?

Natuurlijk, als je je hart openstelt, om deze bellen los te maken & vervolgens te laten oplossen, zal er emotie loskomen en zit enerzijds de kans er dik in dat je gekwetst geraakt, je verraden voelt, je vertrouwen beschaamd wordt, …

Anderzijds ervaar ik dat als ik mijn hart afsluit, ik mijn leven niet leef. Ik heb een leven om te leven en dat vanuit de plaats die mij de antwoorden geeft, mijn hart.

Door hen die ons kwaad gedaan hebben te vergeven, – en dat betekent niet dat je hun gedrag goedkeurt – niet omdat zij het verdienen, wel omdat we zoveel van onszelf houden, zullen we niet langer slachtoffer willen zijn voor het aangedane onrecht. Vergeving is de enige weg tot genezing.

Vergeving uit compassie naar jezelf toe is alles wat je nodig hebt om jezelf te bevrijden van de energieblokkades die voortkomen vanuit jouw wrok. Dan zeg je:

“Nu is het genoeg, ik ben niet langer het slachtoffer.

“Ik gesel & misbruik mezelf niet langer.”

Vergeef je ouders, broers en/of zussen, jouw vrienden, … en God. Daar jij uiteindelijk jouw Goddelijke Zelf bent, zal je door God te vergeven JeZelf vergeven, houdt de zelfverwerping in je geest op & wordt er plaats gemaakt voor zelfacceptatie. De liefde voor jezelf zal zo sterk worden, dat je jezelf eindelijk kunt aanvaarden zoals je bent, en lief(de) is wie/wat jij bent.

Ik merk door mijn best te doen om onder alle omstandigheden te communiceren met anderen van uit het hart, ik heel wat zelf(ver)oordeel, zelfmisbruik en spijt vermijd. 

Ik kies ervoor de verantwoordelijkheid voor mijn communicatie te nemen en voel ook in mijn hart dat ik niet verantwoordelijk ben voor de emoties, gedachten, … die mijn communicatie bij anderen uitlokt.

Dat maakt dat ik steeds mijn best doe – I love my perfect imperfections – om alleen te zeggen wat ik bedoel, de dingen niet persoonlijk te nemen en niet te veronderstellen (afstand nemen en objectief bekijken) en de kracht van mijn woord in de richting van waarheid en liefde te gebruiken.

We laten ons zo gemakkelijk uitlokken door het gedrag van anderen (en onszelf niet te vergeten) vanuit het hoofd. Laat daarom jezelf en anderen weten dat als jij of zij klaar zijn om vanuit hun hart te praten, jij klaar bent om met hen te praten.

“Het hart is wie je bent, het hart definieert jou.”

Ontken je pijn niet, wat je ontkent wordt juist sterker, en verdrink er ook niet in.

Als je vanuit je hart leeft, dein je dat uit naar buiten en trek je dat als een magneet terug aan.

♥ Mijn hart is mijn leermeester ♥

Ik doe mijn best ernaar te luisteren, om er iets uit te leren, me herinneren… ?

♥ Het hart is mijn goeroe ♥

Veel liefde,

Marnik Moenaert


Blijf op de hoogte!