Author Archives: Marnik Moenaert

 • 0

The Hero Within – De Held Binnenin

Categorie :Blog,Pennenstreken

Living in these recent times many have become increasingly fearful, anxious and insecure.

In deze recente tijden zijn velen steeds banger, angstiger en onzekerder geworden.

The media is full of information, putting us in overload trying to discern who we trust, and what information is really true or fully accurate.

De media zit vol met informatie, waardoor we overbelast raken door te proberen te onderscheiden wie we vertrouwen, en welke informatie echt waar of volledig nauwkeurig is.

When we were young, we had our childhood heroes like Superman, who exemplified honesty, Integrity, humility, and a sincere life serving others.

Toen we jong waren, hadden we onze jeugdhelden zoals Superman, die een voorbeeld waren van eerlijkheid, integriteit, nederigheid en een oprecht leven dat anderen diende.

We are hard pressed today to find these qualities in people, who can we look up to?

We hebben tegenwoordig moeite om deze eigenschappen in mensen te vinden, naar wie kunnen we opkijken?

These challenging times can present us with a need to find new ways to adapt.

Deze moeilijke tijden kunnen ons de behoefte geven om nieuwe manieren te vinden om ons aan te passen.

I invite you to consider explore in a deeper way the actual meaning of the words authentic, honest, integrity and compassion.

Ik nodig jullie uit om op een diepere manier de werkelijke betekenis van de woorden authentiek, eerlijk, integriteit en mededogen te onderzoeken.

Words carry energy, meditating on each one to explore the deeper meaning for you can offer a profound journey into valuable insights.

Woorden dragen energy en terwijl jij mediteert op elk woord om de diepere betekenis te verkennen, kan deze diepgaande reis jou waardevolle inzichten bieden.

Spend time on each word, Feel yourself embodying that word. Make it a game to wear one of these words for a day.

Besteed tijd aan elk woord, voel jezelf dat woord belichamen. Maak er een spel van om een van deze woorden een dag lang met je mee te dragen.

We may discover as we allow ourselves to embody these living words more and more, we discover the hero within.

Alsof we onszelf toestaan deze levende woorden meer en meer te belichamen, kunnen we ontdekken dat we de innerlijke held openbaren.

We then have a strong foundation, and combining this with being heart centered and listening to our intuition, we can feel a greater sense of security, self confidence and greatly reduce our fears.

We hebben dan een sterke basis, en door dit te combineren met hartgericht zijn en luisteren naar onze intuïtie, kunnen we een groter gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen voelen en onze angsten aanzienlijk verminderen.

Offered in love & service, Aangeboden in liefde & service,

Mary  Jones 


 • 0

Gelukkig zijn door Dankbaarheid

Categorie :Literatuur

Evelyne Desouter – €8,00

Dit kleine boekje bevat een schat aan informatie, verhalen, tips en oefeningen om je te helpen het pad van dankbaarheid te bewandelen dat leidt naar geluk.

Beschrijving

We willen allemaal gelukkig zijn.

Op sommige momenten gaat dat als vanzelf, op andere niet. Soms hebben we een duwtje nodig in de richting van geluk…

Dankbaarheid is een heel belangrijke sleutel op weg naar geluk.


 • 0

Anders, waarom?

Categorie :Anders, waarom?
GEZOND LEVEN MET STRALING EN ESMOG

Wifi, gsm, DECT-telefoons (draadloze telefoons), toestellen met bluetooth-verbinding, microgolfovens, kookplaten met inductie … Ze zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Toch zenden al deze technologieën elektromagnetische straling uit die een esmog creëren. En die kan schadelijk zijn voor de mens.

Je merkt het misschien zelf als je ermee werkt: je wordt snel moe, voelt trillingen in de handen of voelt zich al langer niet goed in je vel: je slaapt slecht, je krijgt hoofdpijn of wordt duizelig. Of je hebt chronische fysieke klachten, je voelt zich neerslachtig,
Elektrostraling kan mee de boosdoener zijn.

De Penta Power Tags beschermen je tegen de mogelijke schadelijke effecten van straling. Meer nog: ze bouwen zelf een positief energieveld op.
Hierdoor wordt de energie in huis en rondom je versterkt. Je ervaart rust, harmonie, meer vitaliteit en gezondheid.
Resultaat? Je voelt je fitter, vitaler en meer in balans.

Ontdek ook onze andere producten voor gezond en vitaal leven:

Vitaliseert water en harmoniseert de leefomgeving door energetische ballast te transformeren.

Verkrijgbaar voor particulier en industrieel gebruik.

DROPS 15

Een gamma van energetische druppels die het zelfhelend vermogen stimuleren op geestelijk, mentaal, emotioneel en lichamelijk niveau.

WIL JE MEER TIPS EN NUTTIGE TOEPASSINGEN OM DE NEGATIEVE EFFECTEN VAN STRALING TE NEUTRALISEREN.

GA NAAR DE WEBSITE VAN PENTA POWER.

Penta Power by AQwaTech BVBA
Bevrijdingsweg 18
B-8480 Bekegem

BE 0555.711.515
Tel. +32 (0)50 69 02 45
info@penta-power.com
www.penta-power.com

 • 0

JIJ BENT LIEF(DE)

Categorie :Literatuur

Laat jouw licht maar stralen!

Een mooiere wereld begint bij jou!

INGEBORG STEVENS – €12,50

Dit boek in dichtvorm van auteur Ingeborg Stevens is een geschenk voor jou. Het is een handleiding voor een liefdevol leven, voor alle kleine en grote mensenkinderen. Een cadeau voor nu en voor altijd. Omdat jij van grote waarde bent voor deze aarde! Een rakend boek om te lezen of voor te lezen, waar iedereen zich in zal herkennen.

Het is recht uit het hart geschreven, met passie en vanuit eigen levens- en werkervaring. Met als missie dat ieder kind in contact blijft met en leeft vanuit het hart. Dat het weet dat het helemaal zichzelf mag zijn en blijven. Kortom: om jou en alle kinderen, groot of klein, alles weer te helpen herinneren wat je wist voor je naar de aarde ging, maar misschien weer bent vergeten. Zodat je het fijn vindt hier.

De illustraties in dit boek zijn gemaakt door kinderen. Tekeningen van alles waar zij blij van worden en van houden. En wat ook zo mooi is aan dit boek, er is ook ruimte voor jouw (aan)tekeningen, wensen en dromen! Naast een (voor)leesboek dus ook een waar doeboek. Samen kunnen we de wereld een heel stuk mooier maken. Jij bent liefde, laat jou licht maar stralen!


 • 0

De wonderbaarlijke reis van Kathara

Categorie :Literatuur

Evelyne Desouter – €15,00

De wonderbaarlijke reis van Kathara is een “Sprookje” voor volwassenen, kinderen en volwassen kinderen die op zoek zijn naar de zin van hun leven.

Het boek is voor iedereen die zich ooit al heeft afgevraagd wat ze hier komen doen of wat de zin is van bepaalde ervaringen die ze meemaken.
Het verhaal helpt de lezer om zichzelf en ook anderen beter te begrijpen en inzicht te krijgen in wat we hier komen doen.

Beschrijving

‘De wonderbaarlijke reis van Kathara’ vertelt het verhaal van Kathara, een wezentje van een andere planeet die op reis gaat naar een heel vreemde planeet, de Aarde. Ze komt van een planeet waar er alleen eenheid, liefde, vrede en geluk bestaat en de bedoeling is dat ze tijdens deze reis heel wat ervaringen opdoet.

Ze wordt geconfronteerd met de vele vreemde gewoontes die er op planeet Aarde heersen, zoals geboren worden, groeien, naar school gaan, studeren, trouwen, werken, …

Het tweede deel van het boek omvat een soort reisgids voor planeet Aarde, waarin Kathara tips geeft om het leven gemakkelijker en beter te maken. ‘De wonderbaarlijke reis van Kathara” is een inspirerend, hoopgevend en ontroerend boekje, vol humor en positieve energie, dat op een eenvoudige manier vertelt over de zin van het leven.


 • 0

Jij in de Nieuwe Wereld

Categorie :Literatuur

Peter Verellen – €33,00

Beschrijving

Je mag er dus gerust van uitgaan dat dit boek over jou gaat. Over jou als een ‘bewoner’ van onze planeet Moeder Aarde. Wat bedoel ik dan met een Nieuwe Wereld? Je hebt enerzijds jouw eigen wereld, de leefwereld waar jij je in bevindt en anderzijds de wereld waar we op leven, de aarde. We leven dus allemaal op dezelfde aarde, maar tegelijkertijd ook allemaal in onze eigen wereld. Beide zullen een drastische verandering ondergaan in de komende tijd. We gaan met ons allen naar een Gouden Tijd. Een nieuwe tijd op een nieuwe aarde met een allesoverheersende vrede en het terug ‘leven’ vanuit onze ware aard. Onze ware aard was ons voor ‘lange tijd’ ontnomen door de ‘duisteren’. Dit zijn de allerrijksten en de allermachtigsten op onze planeet, die hun eigen plaats dus altijd hebben kunnen kiezen. Het is niet verwonderlijk, dat alles wat wij mochten horen, zien en leerden kennen, door hun ‘controle’ is gegaan. Wij zijn zodanig gebrainwasht en gemanipuleerd dat het niet simpel zal zijn, om door deze grote ‘waas van onwetendheid’ door te dringen. Toch ga ik het proberen, neen, ik ga het doen, door samen met mijn lezers, er ‘onderzoekend’ achter te komen, wat er nu ‘echt’ gebeurt en wat er ons is wijsgemaakt door de jaren heen. Door alles te benoemen, zoals het is, gaan we samen onze ware aard terug leren kennen. Deze van Licht en Liefde. De duisteren houden niet van Licht en daarom is “nu” de moment gekomen om ‘uit te brengen’ wat u dadelijk gaat lezen. Mag ik u al welkom heten in de komende ascentie. Zowel Moeder Aarde, als haar ‘rechtvaardige bewoners’ zullen spoedig ‘overgaan’, van deze oude derde dimensie naar een nieuwe Gouden Vijfde dimensie. De ‘details’ komt u te weten door dit boek te lezen. Niet door het te lezen en te geloven wat er staat. Neen, ik vraag u net om niets meer te ‘geloven’. U heeft reeds veel te veel geloofd. Het enige waar u nog in mag geloven is in uzelf. Het is net datgene wat we niet meer, of niet genoeg meer doen. Indien u dit boek heeft gelezen en toegepast zult u vrij zijn van angsten, woede, frustraties en welke andere negatieve eigenschappen dan ook. U zult in staat zijn om “zelf” deze heersende energie ‘om te polen’ in het “positieve”. Hierbij ga ik u alles uitleggen, wat u hoeft te weten. Een reis van de duisternis naar het Licht. Veel plezier


 • 0

HALLOWEEN

Categorie :Blog

Traditionele Halloween kostuums zijn personages uit griezelfilms en freakshows. Gedurende de laatste dertig jaar is dit uitgebreid naar beroemde Hollywood personages, levend, dood en geanimeerd. De universele wet van aantrekking bepaalt dat je datgene wordt waar je je aandacht op vestigt.

Eeuwen geleden, waren vroege wortelrassen op aarde puur, onschuldig en vredig waren. Ze wisten dat ze goden waren in manifestatie. Ze leerden over goed en kwaad van de aartsengelen en engelen die zouden optreden in diepgaande Shakespeariaanse drama’s. Ze leerden over de gevolgen wanneer de engelenacteurs maya (illusie) kozen, het kwaad kozen of het goede kozen. Ze konden de gevolgen van slechte keuzes zien zonder de fouten (en karma) zelf te hoeven maken.

Aan het einde van hun cycli van reïncarnatie en zelfbeheersing bereikten deze vroege wortelrassen de vereniging met God door het ritueel van de ascensie.

En dit is de goddelijke bedoeling: dat we in elk leven meer en meer van het bewustzijn van God aantrekken totdat – eindelijk – dingen die gelijk zijn aan hetzelfde, gelijk zijn aan elkaar. Het hoogtepunt van de ervaring van al onze levens. is één worden met God en onze ascensie in het licht maken.

Sommige engelen die het kwaad in deze grote drama’s uitbeelden, begonnen zich zo te identificeren met hun theatrale rollen dat ze hun goddelijke staat vergaten en de negatieven van hun personages overnamen. Omdat hun bewustzijn niet langer in staat was zich met God te identificeren, namen ze menselijke lichamen aan en bleven ze opnieuw belichamen met hun toegeeflijkheid aan allerlei perversiteiten.

In de loop van de millennia heeft de mensheid zich meer geïdentificeerd met de gevallen engelen dan met de heilige engelen. De meeste mensen geloven dat ze dieren en ellendige zondaars zijn in plaats van zonen en dochters van God te zijn.
Op zielsniveau is het moreel van de hele beschaving verlaagd. Het collectieve onbewuste geeft mensen een hulpeloos gevoel van beperking.

Met andere woorden, we zijn vergeten dat we God kunnen worden. Zoals Teilhard De Chardin schreef: “Wij zijn geen mensen die een spirituele ervaring hebben, we zijn spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben.”

Dus het beste Halloween-kostuum van allemaal is misschien degene die je in de spiegel ziet.

Verwijder het masker. Word je echte zelf. En stap voor stap, terwijl je vorderingen maakt op je spirituele pad, zul je elke dag meer van God worden.


BE KIND FOR NO REASON
BE BLESSED…

Annick Verbeke
https://awareness-selfhealing.com


 • 0

Corona & herbronnen

Categorie :Blog,Pennenstreken

Omdat het lijkt alsof onze wereld midden in een grote storm zit, vol grijze wolken die het zicht belemmeren, en met stromende regen, waarbij de wind ons koud, angstig en alleen doet voelen.

Alle negativiteit in deze wereld, alle verwarring, alle zorgen in grote angst, wervelen om ons heen in zo’n groot lawaai en afleiding die ons uit balans brengen.

Het is de belangrijkste tijd om naar binnen te gaan en onze verbinding met de Goddelijke Bron en de oneindige liefde te voelen die ons doordringt en ons omringt.

Door Goddelijke Liefde en Genade worden we verheven boven de storm boven de wolken, in liefdevolle armen opgetild boven de winden van grote afleiding die ons uit onze koers blaast.

Door Goddelijke Genade en Liefde worden we in de zon gebracht die er altijd is en altijd schijnt en we zijn doordrenkt van goddelijk licht, onbeschrijfelijke schoonheid en vrede. We zijn nu gezegend met het vermogen om duidelijk te zien en te voelen wat echt belangrijk is. De openbaring dat we allemaal één en allen innige liefde zijn.

Dus nodig ik je uit om boven al het lawaai en de afleiding van de wereld uit te stijgen en met een duidelijke visie te zien en de grote opluchting en het gemak in je hart te voelen, en de goddelijke liefde te voelen die er altijd is, je bent oneindig geliefd.

Mary Jones

www.maryjonesheartsong.com

As it seems that our world is in the middle of a great storm full of gray clouds obstructing view, and rain pouring, the wind blowing making us feel cold, fearful and alone.

All the negativity in this world all the confusion all the worry in great fear swirl around us in such a great noise and distraction pulling us off balance.

It is the most important time to go within and feel our connection to Divine Source and the infinite love that saturates us and surrounds us.

By Divine Love and Grace we are elevated above the storm above the clouds, Lifted in loving arms above the winds of great distraction that blows us off course.

By Divine Grace and Love we are brought into the sun which is always there which is always shining and we are saturated with Divine Light, indescribable beauty, and peace. We are now gifted with the ability to see clearly, and feel what is truly important. The revelation that we are all one and all dearly loved.

So I invite you to rise above all the noise and distraction of the world and see with clear vision and feel the great relief and ease in your heart, and feel the divine love that is always there, you are loved beyond measure. 

Mary Jones

www.maryjonesheartsong.com


 • 0

PENNENSTREKEN: “LICHT & ONLICHT”

Categorie :Blog,Pennenstreken

To BE or not to BE.

Is het werkelijk zo dat er ofwel licht of duisternis is? Bestaat duisternis wel?

Mijn gevoel is dat wij ons dat voor een stuk hebben laten voorschotelen & dat zo aanvaard hebben.

Als ik mijn gevoel volg, dan is er geen duisternis, eerder onlicht.

Wat bedoel ik daarmee?

Wel licht is er altijd, want wij zijn licht, liefde, energie, … (vul zelf maar in) met een Bewustzijn dat altijd in beweging is.

Als we ervan uitgaan dat “ieder-1” van ons een lichaam (BODY), geest (MIND) & ziel (SOUL) heeft, is het misschien nuttig om na te gaan hoe deze met elkaar interacteren om het verhaal licht & onlicht beter te kunnen toe”lichten”.

Ik zeg hier wel duidelijk ieder-1 daar B-M-S een constante invloed op elkaar hebben en we allemaal op pad zijn in dit Aardse leven naar dat éne: geluk, onvoorwaardelijke liefde, …

Laten we ons trio (B-M-S) eens metaforisch voorstellen:

 • ons fysieke lichaam = een gsm-toestel
 • onze Ziel = onze provider (bv. Telenet, Proximus, …), diegene die ons lichaam aanstuurt, m.a.w. ons Lichaam is het voertuig van onze Ziel.
 • onze geest (= bewustzijn) = de operator (bediener) van onze gsm & ons netwerk, m.a.w. onze geest stuurt ons lichaam en onze ziel aan, onze ziel is dus het voertuig van onze Geest

Wat er ook gebeurt, er is altijd energie, licht & …

De ziel is een blijvende energie die bij het (af)sterven van het lichaam niet verloren gaat, deze zoekt “gewoon” opnieuw bereik op een ander toestel, een modernere versie 😉.

In dat opzicht kunnen we op zielsniveau niet echt over duisternis spreken. De ziel is altijd licht, alleen leren we tijdens ons traject op aarde om steeds minder en minder in ons licht te staan (omwille van overtuigingen, geloof, opvoeding, omgeving, …) zodat het wij zelf zijn die ons licht keer op keer versluieren met een wikkel.

Stel jezelf voor in een donkere kamer waar jij puur licht bent: de kamer is compleet verlicht.

Stel je voor dat jij keer op keer jouw licht versluiert, jezelf niet toelaat om in je kracht te staan -voor het goedkeuren van anderen of door de macht die anderen over je uitoefenen- dan blijft je licht even fel schijnen, echter hoe meer sluiers je er rond wikkelt, hoe minder licht er in de kamer afgegeven wordt.

Tot op een moment dat het donker is en jij je eraan aangepast hebt.

Dan spreek je eerder van onlicht, omdat er onder de sluiers licht aanwezig is, niet van duisternis. Als je je nu hiervan opnieuw bewust wordt en je door vallen & opstaan keer op keer één sluier van rond jouw lamp “ont”-wikkelt, dan zal jouw licht opnieuw volledig de kamer doen oplichten.

Dat zou je nu “verlichting” of persoonlijke “ont”-wikkeling” kunnen heten.

Letterlijk en figuurlijk word jij lichter (ballast, sluiers) door het ont-wikkelen of afwikkelen van jouw sluiers en sta je meer en meer in jouw kracht en dat wordt duidelijk zichtbaar voor jou & je omgeving.

Zo, dan rest er mij enkel te hopen dat we de volgende dagen (mooi) weer krijgen i.p.v. onweer.

In ieder geval is slecht weer een persoonlijke interpretatie, zoals onjuist aangepaste kledij hiervoor.

En wanneer weer en onweer elkaar afwisselen is er steeds zonneschijn.  

😉  

Lichtgroet,

Marnik Moenaert

dinsdag 6 oktober 2020


 • 0

Anders, waarom?

Categorie :Anders, waarom?

DE POETSFIETS

De Ark voor Bewustzijn & Creatie gaat in oktober in zee met de Gentse organisatie DE POETSFIETS voor de schoonmaak van hun kantoorruimte.

Deze jonge ondernemers resoneren met ABC daar “ecologie” van mens & (zijn) natuur centraal staan. Onze intentie & attentie ligt gelijklopend, duurzaamheid (People, Planet, Profit) & het waarom brengen, anders dan anderen, is waar we beiden het roer stevig in handen hebben. De Poetsfiets wil schoonmaken hipper en duurzamer maken en dat specifiek voor bedrijven in het stadscentrum van Gent.

“We werken niet op basis van het dienstenchequecircuit”, zegt Kjell Vanderhaeghen, zaakvoerder van DE POETSFIETS. “Meestal zijn onze klanten jonge start-ups met wie we ideeën delen. We gaan naar onze klanten met een bakfiets waardoor we de overlast voor de omgeving minimaliseren. We poetsen ook met milieuvriendelijke producten waarvoor we een deal hebben met Ecover. Verder wordt er niemand in hokjes gestopt en dat is ook “schoon”. Iedere medewerker krijgt alle kansen en wordt er van hen ook een bepaalde flexibiliteit verwacht tegen een iets hoger uurloon dan gemiddeld. In weer & in wind de bakfiets op gaan, dat moet je ook zien zitten.                                                                       

Team ABC wenst dit initiatief alle wind in de zeilen.


Blijf op de hoogte!